Аврах Бурхан байна уу?!
 
 
ДИПЛОМАТЧ, НИЙТЛЭЛЧ ТҮНДЭВДОРЖИЙН ЗАЛАА-УУЛ