Монголын үндэсний санал асуулга

Монголын мэдээллийн болон бүх чиглэлийн төрөлжсөн сайтууд, Орон нутгийн вэб сайтууд дээр нэгэн зэрэг Санал асуулга явагдаж байна. Та саналаа өгөөрэй!

Улаабаатар хотод олгох тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тоонд дээд хязгаар тогтоох нь зөв үү?


нийт 412 санал