Монголын үндэсний санал асуулга

Монголын мэдээллийн болон бүх чиглэлийн төрөлжсөн сайтууд, Орон нутгийн вэб сайтууд дээр нэгэн зэрэг Санал асуулга явагдаж байна. Та саналаа өгөөрэй!

Засгийн газраас шийдвэрлэсний дагуу хичээлийг танхим болон теле, цахим гэсэн хосолсон хэлбэрээр явуулах нь зөв үү?


нийт 424 санал