BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

ХЭҮК трансжендер иргэдийг ялгаварлан гадуурхаж буй асуудлыг шалгаж өгөхийг ЦЕГ-аас хүслээ

ЛГБТ төв төрийн бус байгууллагаас 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст (ХЭҮК) хандан гомдол гаргасныг хянаж үзээд ХЭҮК-оос уг гомдлыг Цагдаагийн Ерөнхий газарт шилжүүлсэн тухайгаа мэдээлжээ.


Тус албан бичигт:

 
 

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА С.БААТАРЖАВ ТАНАА

Гомдол шийдвэрлүүлэх тухай

Гомдол гаргагч нь ирүүлсэн гомдолдоо “...Босоо хөх Монгол ТББ-ын Баянгол дүүргийн салбарынхан гэх залуус зочид буудалд иргэн Н-г хүнтэй уулзаж байхад нь ТВ4 телевизийн сурвалжлагч, зураглаачийн хамт хүчээр орж, сурвалжлага хийсэн байна. Хэдийгээр биеэ үнэлэх асуудал нь Зөрчлийн тухай хуулиар зөрчил гэж тооцогддог ч төрийн бус байгууллага төрийн нэрийн өмнөөс ажиллаж, хүчирхийлэл үйлдэнэ гэдгээ ил цагаан зарласан Босоо хөх Монгол ТББ болон тус байгууллагын тэргүүн гэх Г.Г-т эрүүгийн хариуцлага тооцуулах шаардлагатай байгаа” талаар дурджээ.

Гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримт материалыг судлахад 2019 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр Ганзоригийн Ганхуяг нэртэй фэйсбүүк цахим хуудсанд “Босоо хөх Монголын БГД-ийн салбарын залуус маань ТВ4-тэй хамтарч биеэ бусдад үнэлж байсан трансжендэр хүнийг барьж ярилцлага авлаа. Эд нар гадуур биеэ үнэлчихээд согтуу зарим нэг үйлчлүүлэгчдээ дээрэмддэг. Мөн бичлэг хийгээд гэр бүлд нь хэлнэ гэж шантаажилдаг юм байна. Мөн цаашлаад Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдалд муугаар нөлөөлж халдварт өвчин тараахаас өгсүүлээд хөвгүүд залуусыг гаж буруу чиг хандлагатай болгох, садар самуунд дуудах зэрэг их хор хөнөөлтэй хүмүүс учир бид цаашдаа муусайн нийгмийн хог шааруудыг хэлж байгаад ялгаварлан гадуурхаж, яриад байсан эрх чөлөөнд нь халдаж гутаан доромжилж, үсийг нь хусч нүүрийг нь угааж, нүцгэлж зургийг нь авч шившиглэх болно. Хариуцлагаа өөрсдөө хүлээнэ” гэх мэдэгдэл гаргасан байна.

НҮБ-аас батлан гаргасан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 2 дугаар зүйлд “Хүн бүр энэ Тунхаглалд заасан бүхий л эрх, эрх чөлөөг арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэсний буюу нийгмийн гарал, эд хөрөнгө, язгуур угсаа болон бусад байдлын ялгааг эс харгалзан ямар ч гадуурхалгүйгээр эдлэх ёстой.”, Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт “Хэний ч ... нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно”, мөн пактын 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт “Алагчлан дайсагналцах болон хүчирхийллийг өдөөн турхирдаг үндсэрхэг үзлээр, арьс үндсээр болон шашин шүтлэгээр үзэн ядах байдлыг дэмжсэн аливаа ухуулга сурталчилгааг хуулиар хориглоно”, пактын 26 дугаар зүйлд “Бүх хүн хуулийн өмнө тэгш байх бөгөөд аливаа алагчлалгүйгээр хуулиар тэгш хамгаалуулах эрхтэй. Энэ үүднээс аливаа байдлаар алагчлах явдлыг хуулиар хориглох бөгөөд хууль нь арьс үндэс, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн болон бусад үзэл бодол, үндэсний буюу нийгмийн гарал, хөрөнгө чинээ, төрсөн байдал буюу бусад байдлаар алагчлахаас бүх хүнийг адил тэгш үр нөлөөтэй хамгаалах баталгааг бүрдүүлэх ёстой” гэж тус тус заасан байна.

Мөн 2006 оны 11 дүгээр сарын 6-9-ний өдрүүдэд Индонезийн Жогжакартад хуралдсан Олон улсын хүний эрхийн эрх зүй ба бэлгийн чиг баримжаа илэрхийллийн олон улсын шинжээчдийн уулзалтаар баталсан Жогжакартын зарчмуудын 5 дугаар зарчимд “Бэлгийн чиг баримжаа эсвэл хүйсийн баримжаа илэрхийллээсээ үл хамааран бүх хүн халдашгүй байх эрхтэй ба төрийн албан хаагч эсвэл бусад аливаа хүн, бүлэглэлийн хүчирхийлэл, бие махбодын гэмтлээс төрөөр хамгаалуулах эрхтэй”, тус зарчмын (б)-д “Аливаа хүн эсвэл бүлэг хүнийг бэлгийн чиг баримжаа эсвэл хүйсийн баримжаа илэрхийлэлд нь үндэслэн гэр бүл гэх мэт амьдралын бүх салбарт хүчирхийлэх, хүч хэрэглэхээр заналхийлэх, хүч хэрэглэхэд турхирах гэх мэт бусад хүчирхийллийн хэлбэрт дүйцэх эрүүгийн хариуцлага оноох бүх эрх зүйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ёстой” гэж заасан байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арвандөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь заалтад “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно.”, Эрүүгийн хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, бэлгийн, хүйсийн чиг баримжаа, эрүүл мэндийн нөхцөл байдлаар ялгаварлан гадуурхаж эрх, эрх чөлөөг нь хязгаарласан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ” гэж тус тус заасан байна.

Иймд “Босоо хөх Монгол” төрийн бус байгууллага болон “ТВ4” телевизийн холбогдох нэр бүхий ажилтнууд бусдыг бэлгийн чиг баримжаагаар ялгаварлан гадуурхаж, олон нийтийн цахим сүлжээгээр нэр төрийг гутаан доромжилж, нийгэмд хүчирхийллийг өдөөн турхирч буй дээрх үйлдэл нь Эрүүгийн хуульд заасан ялгаварлан гадуурхах гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй байх тул гомдлыг шалгаж, шийдвэрлүүлэхээр харьяаллын дагуу танайд шилжүүлэв.

Хувийг ЛГБТ төв болон гомдол гаргагчид.

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ гэжээ.

ХЭҮК трансжендер иргэдийг ялгаварлан гадуурхаж буй асуудлыг шалгаж өгөхийг ЦЕГ-аас хүслээ
Бусад мэдээ ▼

1
02-27
Коронавируст (Ковид-19) халдварын нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл

2
02-27
Шинэ төрлийн коронавирус Антарктидаас бусад бүх тивд тархлаа

3
02-27
Өөр улсаар дамжин коронавирусийн голомттой нутгаас Монгол Улсад ирэх тохиодол нэмэгджээ

4
02-27
Япон улс коронавирусын халдварыг 15 минутын дотор тодорхойлох боломжтой технологи боловсруулжээ

5
02-27
Улсын онцгой комиссоос гаргасан ШИЙДВЭРҮҮД

6
02-27
БНХАУ-д коронавирусний халдварын 433 шинэ тохиолдол бүртгэгджээ

7
02-27
The Hu хамтлагийн "Оддын дайн" киноны видео тоглоомд зориулан бүтээсэн клип цацагдлаа

8
02-27
Х.Хатанбаатар: Цагаан сараар баян тарганаа гайхуулах монголчуудын дон нь хулгайч нарт өгөөш болж байна

9
02-27
Дуучин Adele хүнд өвчин туссан уу?

10
02-27
Токиогийн Олимпыг аюулгүй зохион байгуулахад бэлтгэнэ

11
02-27
Ромд чонын сүү хөхөж өссөн хааных гэх бунхныг нээлээ

12
02-27
Зохиолч Д.Нацагдорж, гэргий Д.Пагмадулам нарыг тагнуулын ажилд ашигласан уу?

13
02-27
Монголчуудаа, эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг дээ

14
02-27
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга БНХАУ-д айлчилж, коронавирусын асуудлаар туршлага судлана

15
02-27
Танилц: Нийслэлийн Засаг даргын гаргасан захирамж

16
02-27
Нийтийн тээвэр өглөөний 06:00-10:00, оройны 17:00-21:00 цагуудад үйлчилнэ

17
02-27
Эх орноосоо дайжсан экс ерөнхийлөгч

18
02-26
Одоо монгол хүний саруул ухаанд найдах л үлдэв

19
02-26
Өш санасан чоно гурван жил өөрийгөө хуягладаг

20
02-26
СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: Зам тээврийн ослоор 28 настай залуу нас баржээ

21
02-26
С.Амарсайхан: Баар, караоке, саун, фитнес, амралтын газруудыг хаана!

22
02-26
(COVID-19)-ын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээнд шаардагдах нэмэлт төсвийг баталлаа

23
02-26
Бид эрсдэл тээж Эx opoнлyyгаа бyцaxгүй

24
02-26
Боловсорч дууссаны 9 шинж буюу хүн байхын учир

25
02-26
Солонгосын Христийн сүмийнхэн ЗГ-ынхаа эсрэг жагсаж байна

26
02-26
Монголын төр биш Ц.Элбэгдорж Жастин Каплаг "өршөөсөн" юм

27
02-26
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх: Одоо хаана, хорино, шийтгэх арга хэмжээ рүү орно

28
02-26
Эмийн урьдал Remdesivir (Ремдесивир) буюу шинэ коронавирусийн эсрэг БНХАУ-д эхлүүлж буй эмнэлзүйн туршилт

29
02-26
Монгол Улс бэлтгэл хангах цаг ирлээ

30
02-26
Засгийн газрын хуралдаанаас хөдөлгөөн хязгаарлах шийдвэрийг сунгаж, Японы нислэгийг 14 хоногоор цуцалжээ

31
02-26
Итали дахь ЭСЯ-наас монгол иргэддээ анхааруулж байна

32
02-24
Коронавирус ба сарьсан багваахай

33
02-24
Д.Нацагдорж: “Норов-7”, “Банзи-12”, “Мана-4” зэрэг танг ууж байхад биеийг тэтгэж, элдэв халдварт өвчин, ханиад зэргээс сэргийлдэг

34
02-24
Ерөнхий сайд БНСУ-тай хийж буй нислэгүүдэд яаралтай арга хэмжээ авах чиглэл өгчээ

35
02-24
Орон орны цагаан сар: Индонезийн цагаан сарын “УУЦ” нь тахианы мах

36
02-24
Цагаан сарын зоог, идээ, шүүсний ёс бэлгэдэл

37
02-24
Монгол орныг даасан бурхан ОЧИРВААНЬ

38
02-24
У.Хүрэлсүх: Ямар их ХАРИУЦЛАГАТАЙ ард түмэн болохоо энэ цагаан сараар ХАРУУЛЦГААЯ

39
02-24
Хулгайн замаар зорчиж эрсдэлд орсон тохиолдолд дуудлага өгсөн иргэнээс бүх зардлыг гаргуулна

40
02-24
Шинийн нэгний өдөр цээрлэх зүйлс

41
02-24
Х.Баттулга: Монголын уудам нутагт эрүүл энх, элэг бүтэн амьдрал өнөд оршиг

42
02-22
Битүүний болон шинийн нэгний өдөр цээрлэх зүйлс

43
02-22
Цагдаа, цэргийн бие бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжив

44
02-22
Солонгосоос Монгол руу 5 дахин бага шимтгэлтэй гадаад гуйвуулга хийдэг боллоо

45
02-22
Гол, мөрний мөсөн дээгүүр зорчихгүй байхыг анхааруулж байна

46
02-22
Нийслэлд битүүнээс шинийн гуравныг дуустал нийтийн тээвэр үйлчлэхгүй

47
02-22
Гол, мөрний мөсөн дээгүүр зорчихгүй байхыг анхааруулж байна

48
02-22
Ямар хосууд илүү таарамжтай вэ

49
02-22
Японы Кумамото хотод 20 настай сувилагч эмэгтэйгээс коронавирус илэрчээ

50
02-22
Хулгана жилийн СУУДЛЫН ЗАСАЛ ба ЗҮГ МӨР гаргах...

51
02-22
Түймэр мэт л тархаж буй Корона вирусээс хайртай хүмүүсээ хамгаалья!

52
02-22
УИХ-ын дарга АНУ-д айлчлахаар төлөвлөжээ

53
02-22
Хүн төрөлхтнийг мөхөөж чадах шумбагч онгоцууд

54
02-22
ОХУ Хятадаас хүнсний бүтээгдэхүүн оруулахыг хориглолоо

55
02-22
Эх орондоо буцах хүсэлт гаргасан БНХАУ-ын 54 иргэнийг явууллаа

56
02-22
Хөөрөг зөрүүлэн мэндлэх ёс

57
02-22
Ирландын гэмт хэрэгтэн 55 сая еврогийн үнэтэй хөрөнгөө алджээ

58
02-22
Хятадад эдгэрсэн өвчтөнүүдээс коронавирус дахин илэрсэн нь тодорхой болжээ

59
02-22
Шинэ коронавирусийн 3,000 оношлуурыг өнөөдөр хүлээн авна

60
02-22
Хотоос гарах, орох хөдөлгөөнийг ням гаригт хаана

61
02-22
БНСУ-д коронавирусний халдварын 142 шинэ тохиолдол илэрчээ

62
02-22
Монгол хэл 1600 жилийн настай

63
02-22
Аяга кофены ард А.Энхманлай, АТГ-ын хэлтсийн дарга Х.Хашбаатар нар юу тохиров?

64
02-22
Таван өнгийн хадагний билэгдэл

65
02-22
Цагаан сарын түүх

66
02-22
Гахай жилийн онцлох 10 үйл явдал

67
02-22
В.Путин: Надад аугаа Орос орон хэрэгтэй

68
02-22
​Жулиан Ассанж: Трамп нэг болзолтойгоор намайг өршөөнө гэж амлаж байсан

69
02-21
XVII жарны “Хотол төгс” хэмээх төмөр хулгана жилийн шинийн нэгний өглөө зүг, мөр гаргах зурхай

70
02-21
“Хүндэтгэлийн аян-2020”-ийн урамшууллын эзэд тодорлоо

71
02-21
WSJ5 Victoria's Secret-ийн 55 хувийг 1,1 тэрбум доллараар зарна

72
02-21
Нийслэлийн ойгоос энэ онд 5100 шоо м мод бэлтгэнэ

73
02-21
Дотоод хэргийн их сургуулийн сонсогчдыг бэлэн байдалд шилжүүлэв

74
02-21
Урт цагаан үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг өнөөдрөөс бүрэн зогсооно

75
02-21
2021 оноос Оросын сурагчид хиймэл оюун ухаан судална

76
02-21
Приус машиныг өндөрлөхийн ач тус болон хохирол?

77
02-21
365 мянган тонн сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэжээ

78
02-21
Талийгаачийн амь насыг Хууль зүйн сайд Ц.Нямдоржоос нэхлээ

79
02-21
“Rio Tinto” компани арбитрын шүүхэд ханджээ

80
02-21
Нийтийн тээврийн паркийг 100 хувь шинэчлэхээр төсөвт суулгажээ

81
02-21
Британид амиа алдсан цагаачдын хэрэгт Вьетнамын долоон иргэнийг буруутгажээ

82
02-21
Үндэсний шигшээ баг 23 спортын төрөлтэй болов

83
02-21
Хубэй мужид коронавирусээр халдварласны улмаас нас барсан хүний тоо 2144 болжээ

84
02-21
Трампын айлчлалд бэлтгэн ядуусын хорооллоо ханаар тусгаарлав

85
02-21
БНСУ-аас ирэх 100 монгол иргэнийг тусгаарлах тухай мэдээллийг үгүйсгэлээ

86
02-21
Тавантолгойн ордын хөрөнгө оруулалтын гэрээ “хорлон сүйтгэх ажиллагаа” байсан уу?

87
02-21
280 сая төгрөгийн хохирол учруулсан 13 зөрчлийг илрүүлжээ

88
02-21
Тэтгэврийн зээлийг тэглэж, зээлгүй иргэдэд "Эрдэнэс бонд" эзэмшүүлэх гэрээнд гарын үсэг зурлаа

89
02-21
Салхитын мөнгөний ордтой холбоотой хэргийн шүүх хурал хойшилжээ

90
02-21
Албаны машин унаад алт ухахдаа тултал доош орсон ИТХ-ын төлөөлөгч баригджээ

91
02-21
Коронавирээс дутахгүй аюултай нөхцөлд алаг үрс амиа алдсаар байх уу

92
02-21
Хүнсний улаан буудай, хуурай сүүний импортыг нэмэгдүүлэхээр болов

93
02-21
Цагдаагийн пост мөргөсөн ослын улмаас нэг хүн нас баржээ

94
02-21
Шалгалтад хамрагдсан 39 объектоос 310 зөрчлийг илрүүлжээ

95
02-21
Тээврийн цагдаагийн албанаас сэрэмжлүүлж байна

96
02-21
Ч.Улаан сайдад хариуцлага тооцох цаг нь болсон

97
02-21
Хятадын нэгэн шоронд 200 хоригдол коронавирусээр халдварлажээ

98
02-21
Урт цагааны үйл ажиллагааг өнөөдрөөс бүрэн зогсоохоор болов

99
02-21
Хилийн боомтуудын амрах хуваарь

100
02-21
Талийгаач Болормаагийн аав Сүхээ: Орой хуралтай гээд гарсан хүүхдээ маргааш нь нас барсан байхад нь оллоо