Төв аймаг дахь цагдаагийн газрын алба хаагчид түүнийг 2022 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 20:30 цагийн үед Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрээс эсэн мэнд олжээ.