BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

УИХ-ын гишүүд уурхайг хянуулахаас жийрхсэн үү

Эрдэс баялгийн салбарын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай багц хуулийн төслийг удахгүй УИХ-д өргөн мэдүүлэх болсноо Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамныхан дуулгав. Хуулийн төслийг өнгөрсөн долоо хоногт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт танилцуулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр болжээ. Тогтсон дэг ёсоор Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцээд дэмжсэн тохиолдолд УИХ-д өргөн мэдүүлэх учиртай. Уг төслийг гурав дахь удаагаа Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх гэж буй 


нь энэ юм. Энэ төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар анх хэлэлцүүлэхэд дэмжээгүй. Дараагийн удаа хэлэлцүүлэхэд дэмжсэн. Ингэснээр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн билээ. Харин хууль тогтоогчид төслийн анхны хэлэлцүүлгийг өнгөрсөн зургадугаар сард хийгээд, судалгаа дутуу гэсэн үндэслэлээр буцаасан. Хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар гурав дахь удаагаа хэлэлцэх шаардлага ингэж үүсжээ.

Төслийг яагаад буцаасныг тодруулахаас өмнө ямар учиртай нэмэлт, өөрчлөлт хийх гэж буйг танилцуулъя. Хуулийн давхардал, хийдлийг арилгахаар 2010 онд Засгийн газар тогтоол баталж байв. Үүний хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамныхан 2017 онд хамтарсан ажлыг хэсэг байгуулж, эрдэс баялгийн салбарын хуулиудын давхардал, хийдлийг арилгахаар “хөдөлсөн”. Тэдний ажлыг Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчныг баталгаажуулах төсөл”-өөс дэмжсэн юм. Өөрөөр хэлбэл, эрдэс баялгийн салбарын эрх зүйн зохицуулалтын давхардал, хийдэл ямар байгааг тэд судалсан хэрэг. Энэ бол салбарынхаа эрх зүйн зохицуулалтын давхардал, хийдлийг арилгах анхны санаачилга байв.

Ажлын хэсгийнхэн Ашигт малтмалын, Газрын тосны, Газрын хэвлийн, Газрын тосны бүтээгдэхүүний, Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай болон түүнийг дагаж мөрдөх журмын, Цөмийн энергийн, түүнийг дагаж мөрдөх журмын, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын, Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд харьцуулсан судалгаа хийжээ. Өөрөөр хэлбэл, эл салбарын 10 хуульд дүн шинжилгээ хийсэн гэсэн үг. Ингэхэд нийт 267 давхардал, 150 хийдэл, мөн 150 зөрчил байгааг тогтоожээ. Тухайлбал, УИХ-аас 2014 онд баталсан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 212 заалт Ашигт малтмалын тухай хуулийнхтай давхардаж байгаа аж.

Эрдэс баялгийн салбарын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай багц хуулийн төслийн нэг гол шийдэл нь Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийг цуцалж, Ашигт малтмалын тухай хуулиар нийтэд нь зохицуулах байв. Дийлэнх заалт нь давхардаж байгаа учраас нэгээр л зохицуулъя гэсэн санаачилга гарчээ. Өөр нэг гол шийдэл нь одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөж буй хуулийн хүрээнд батлах эрх олгоогүй журмуудыг батлах эрхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад олгохоор хуулийн төсөлд тусгасан. Энгийнээр тайлбарлавал, тодорхой журмуудыг батлах эрхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад олгохоор төсөлд шигтгэсэн хэрэг. Журмуудыг баталснаар хийдэл багасаж, хяналт сайжирна гэж уул уурхайн салбарынхан тайлбарладаг. Тодруулбал, Ил болон Хүдрийн далд уурхайн, Ашигт малтмалыг баяжуулах, ялгах бутлах, ба хүдэр, баяжмалыг бөөнцөглөх аюулгүй байдлын, Алт олборлож угаах, хүлээлцэх, хадгалах, хамгаалах, тээвэрлэх, улсад тушаах үлгэрчилсэн дүрэм боловсруулан батлах шаардлагатай аж. Мөн Ашигт малтмалын нөөцийг ашиглах боломжийн урьдчилсан үнэлгээ, уул уурхайн төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах үндсэн шаардлагууд ба ТЭЗҮ-ийг хүлээн авах, Тусгай зөвшөөрлийн бүртгэл хөтлөх, Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавих журмыг боловсруулж батлах шаардлагатай гэнэ. Үүнээс гадна Монгол орны нутаг дэвсгэрт геологи, геохими, гидрогеологийн зураглал, геофизик, геоэкологи, минерагени, металлогений судалгаа болон төрөл бүрийн ашигт малтмалын хайгуулын ажлыг гүйцэтгэх заавар боловсруулах хэрэгтэй юм байна.

Төслийг УИХ-ын гишүүд буцаасан шалтгааныг уул уурхайн салбарынхан судалгаа дутуу хийснээс шалтгаалаагүй гэж тайлбарладаг. Зарим эх сурвалж уурхайн үйл ажиллагаанд хяналт тавих механизм бүрдүүлэх, түүнийг нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд батлахаар хуулийн төсөлд тусгасан нь УИХ-ын гишүүдийн дургүйцлийг төрүүлсэн гэж хардаж байгаа. Тодруулбал, стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавих журмыг батлах эрхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад олгохыг далдуур эсэргүүцсэн хэлбэр нь хуулийн төслийг буцаасан явдал гэж шинжээчид дүгнэж байна. Үнэхээр ч ингэж хардах үндэстэй аж. Стратегийн ордод хөрөнгө оруулсан, хамаарал бүхий УИХ-ын гишүүн цөөнгүй бий.

Эрдэс баялгийн салбарын тухай хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай багц хуулийн төслийг УИХ-ын чуулганаар хэлэлцэх үеэр хөндөгдсөн өөр нэг чухал сэдэв нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад хайгуулын тусгай зөвшөөрөл өргөдлөөр олгох журмыг батлах эрх олгох байв. УИХ-ын гишүүд ч, Засгийн газар ч хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох эрхийг Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн сайдад олгохыг дэмжээгүй. Тиймээс энэ удаа хуулийн төслөөс уг заалтыг хасжээ. Хэлэлцүүлгийн үеэр өргөдлөөр тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг УИХ-ын гишүүдийн санал хураалтаар хуульд тусгах боломж бий. Гэхдээ хайгуулын тусгай зөвшөөрөл өргөдлөөр олгохоос төр, засаг татгалзаад байгаа билээ.

Хуулийн төслийг баталж, дүрэм, журмуудыг боловсруулснаар стратегийн ордыг ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавих арга, механизм бий болох, техник, эдийн засгийн үндэслэл заавал мөрдөх баримт бичиг болох, хууль бусаар нөөц дутаах асуудал арилах зэрэг давуу тал үүснэ гэж Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамныхан тайлбарлаж байна. Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталснаар Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбарын хууль тогтоомжийн давхардал, зөрчил, хийдэл арилж, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд, орон нутгийн иргэд төдийгүй төрийн байгууллагын түвшинд үүсдэг хүндрэлтэй асуудал шийдэгдэнэ. Мөн ил тод, хариуцлагатай уул уурхайн тогтолцоог олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэхэд чухал алхам болно гэж төсөл санаачлагчид дурдаж байсныг УИХ-ын албан ёсны цахим хуудсанд тэмдэглэсэн байв.

Т.Энхбат

Эх сурвалж: Өнөөдөр сонин  

УИХ-ын гишүүд уурхайг хянуулахаас жийрхсэн үү
Бусад мэдээ ▼

1
07-15
Нэхэн санахуй: Ерөнхийлөгчөөр сонгогдвол би...

2
07-15
Энхийг сахиулагч 51 цэрэг эх орондоо ирлээ

3
07-15
Тойм: Аварга, даян мэргэд, их хурдтай үндэсний баяр наадам

4
07-15
ОХУ агаарын хилээ нээнэ

5
07-14
Сөүл-Улаанбаатарын тусгай үүргийн нислэгээр 250 иргэн ирнэ

6
07-14
Түр зуурын хүчтэй аадар борооны улмаас таван хүн үерт өртөж, нэг нь нас баржээ

7
07-14
ОХУ-ын Ерөнхийлөгч Путиныг огцрохыг шаардсан 30 мянган хүн жагсчээ

8
07-14
ДЭМБ: Цар тахалтай тэмцэхэд олон орон буруу чиг шугaмыг баримталж байна

9
07-14
Өчигдөр Туул голд нэг иргэн усанд осолджээ

10
07-14
Д.Нямхүү: 13 хүний шинжилгээнээс коронавирусийн халдвар илэрч, батлагдсан тохиолдол 243 боллоо

11
07-14
Шүдлэн насны морьдын уралдаанд Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Төмөрбаатарын Баяржавхлангийн хүрэн үрээ түрүүллээ

12
07-14
Парисын дарь эхийн сүмийн оройг хуучин маягаар нь сэргээн завсарлахаар болжээ

13
07-14
Энэ долоо хоногт ихэнх нутгаар бороотой

14
07-14
Уяачид наадмын комисст шаардлага хүргүүлжээ

15
07-14
Үерийн үед гэдэсний халдварт өвчнөөс сэргийлье!

16
07-11
Цагдаагийн алба хаагчид монгол дээлээр жигдэрчээ

17
07-11
Налайх дүүрэгт шинэчлэгдэж буй авто замын эхний ээлжийн 3.5 километрийн зорчих хэсгийг нээлээ

18
07-11
Үер усны дараа гэдэсний халдварт өвчнөөс сэргийлэх зөвлөмжүүд

19
07-11
Төвийн аймгуудын нутгийн зүүн хэсэг, зүүн аймгуудын ихэнх нутгаар усархаг бороо орно

20
07-11
Өчигдөр нийт 681 хүнд шинжилгээ хийхэд коронавирусийн халдвар илрээгүй

21
07-11
Фото: Үндэсний их баяр наадмын торгон агшин

22
07-11
Гурван тэрбум төгрөгөөр нээлт хийгээгүй, наадаагүй

23
07-11
Х.Баттулга: Бидний өвөг дээдсийн оюун ухааны бяд, баларшгүй соёл, давтагдашгүй өв дэлхий даяар оршсоор байна

24
07-10
Баяр наадмын үеэр Мэргэжлийн Хяналтын улсын байцаагч нар хяналт тавьж ажиллана

25
07-10
Засгийн газраас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг 31-нийг хүртэл сунгалаа

26
07-10
Дотоодын аялагчид өдөрт 2000 тонн хог хаядаг

27
07-10
Сураггүй алга болсон Сөүл хотын захирагч нас барсан байдалтайгаар олджээ

28
07-10
Зөвлөгөө: Машины мотор ус залгисан үед авах арга хэмжээ...

29
07-10
Нүд тайлсан хүний яриа (Орчин цагийн үлгэр)

30
07-10
Үерийн улмаас найман хүн амь насаа алджээ

31
07-10
ОХУ-ын Холбооны Хурал "Монгол, ОХУ-ын найрсаг харилцаа, иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай гэрээ"-г баталжээ

32
07-10
Усархаг, дуу цахилгаантай бороо орох тул үер, усны аюулаас сэрэмжлүүлж байна

33
07-10
ХӨСҮТ, Дархан-Уул аймгийн лаборторид хийсэн 328 шинжилгээний хариу "сөрөг" гарчээ

34
07-09
Үндэсний их баяр наадмын хөтөлбөр

35
07-09
МУИС-ийн багш, доктор, профессор М.Баярсайхан: Амьтны үр төлийн нэр

36
07-09
Гадаад байгаа иргэдийн татан авалтыг эрчимжүүлнэ

37
07-09
Наадмын өдрүүдэд Эрүүл мэндийн байгууллагуудын ажиллах цагийн хуваарь

38
07-09
Бээжин, Тяньжиньд хамгийн ойрхон “их элсэн сав газар”-ыг цөлжилтөөс ангижруулж буй тухай тэмдэглэл

39
07-09
АТГ: 2020 оны хагас жилийн ажлын тайланг танилцуулж байна

40
07-09
13 машин мөргөлдөж, 3 айлын хашааг дайрсан ноцтой осол гарчээ

41
07-09
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт нас биед хүрсэн 19 минжийг нутагшуулжээ

42
07-09
Хариуцлагагүй ажилласан албан хаагчдыг олон нийтэд зарлана

43
07-09
Эмэгтэй хүн бүрийн мэдэх ёстой гоо сайхны 17 нууц

44
07-09
Аз жаргалтай амьдралын нууц

45
07-09
Японы ерөнхий сайд ард түмнээсээ уучлал хүслээ

46
07-09
"Бие даагчид ба Сонгууль 2020"

47
07-09
"Улсын Их Хурлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төслийг өргөн барилаа

48
07-09
"Долдугаар сарын 16,17-ныг амралтын өдөрт шилжүүлэхгүй"

49
07-09
Израиль улс Палестиний хүүхдүүдийн нүүрийг хүчлээр түлжээ

50
07-09
Үндэсний их баяр Наадамд хурдан морь уралдуулах цагийн хуваарь, хөтөлбөр

51
07-09
Зургаан жилийн ял авсан Б.Отгонбаатар гэж хэн бэ?

52
07-09
Эмэгтэй гишүүдэд дайх үг

53
07-09
Тусгай хамгаалалттай бүсэд хүн амиа алдав

54
07-09
Төмсний үнэ тэнгэрт хадаж, төгрөгийн ханш газарт унасаар...

55
07-09
Аварга Э.Оюунболд энэ жилийн наадмыг өнжинө

56
07-09
Шинэ сайд нар Ерөнхийлөгчийн сонгууль өнгөртөл “яндан хөөлөх” үү?

57
07-09
Зуурмагийн миксер 13 автомашин мөргөж, 5 хүн гэмтсэн ноцтой осол ГАРЛАА

58
07-09
Оросын сэтгүүлчийг Чехийн тусгай албанд мэдээлэл дамжуулсан хэрэгт сэжиглэж байна

59
07-09
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн өчигдөр, өнөөдөр

60
07-09
Мөнгө угаах гэмт хэргээр шүүхэд шилжүүлсэн есөн хэрэг байгаа аж

61
07-08
Т.Доржханд сайдуудаас асуусан асуултны хариулт

62
07-08
Баяр наадмын төсөвт 1.6 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төлөвлөжээ

63
07-08
С.Чулуун "Би хулгай хийдэг биш, эмхэлдэг цэгцэлдэг судлаач"

64
07-08
ОХУ-аас ирсэн хоёр хүний шинжилгээнд коронавирус илэрч, батлагдсан тохиолдол 227 боллоо

65
07-08
Х.Баттулга : Энэ их өрийг дарах уран ухаан, арга залийг Ч.Хүрэлбаатар та мэргэжлийн хүний хувьд бодож шийднэ биз

66
07-08
Танилц: Шинэ томилогдсон Засгийн газрын сайдуудын намтар...

67
07-08
Эрүүл мэндийн сайдаар Б.Цогтбаатарын оронд Т.Мөнхсайханыг томилуулахаар танилцууллаа

68
07-08
"Жи Тайм" сүлжээний гэгдэх эрүүгийн хэргийн шүүх хуралдаан дахин хойшлов

69
07-08
Сөүл-Улаанбаатар чиглэлийн тусгай үүргийн онгоцоор 258 иргэн ирнэ

70
07-08
Бразилын Ерөнхийлөгчийн шинжилгээний хариу эерэг гарчээ

71
07-08
Гэр шатаж, хоёр хүн нас баржээ

72
07-08
"Челси" гуравдугаар байр руу орж, "Лестер" дөрөв рүү ухарлаа

73
07-08
У.Хүрэлсүх жинхэнэ мэргэжлийн, технократуудын Засгийн Газар байгуулахыг зорьжээ

74
07-08
Ц.Нямдоржийг Ерөнхий Сайдын зөвлөхөөр томилжээ

75
07-08
Их Британи, Хятад хоёр Хонконгчуудыг булаацалдаж эхэллээ

76
07-08
Н.Номтойбаярын нийтийн албанд ажиллах эрхийг 5 жил хасч, 5.5 жил хорих ял оноолоо

77
07-08
Ж.Эрдэнэбатын хэрэг парламентад ямар жишиг тогтоох бол?

78
07-08
АН хаашаа нүүх вэ?

79
07-07
АНУ Хятадын нийгмийн сүлжээний хавсралтуудыг хориглох асуудлыг “судалж байна”

80
07-07
Сөүлээс 172 иргэн эх орондоо ирлээ

81
07-07
ОХУ-аас орж ирсэн ТАВАН хүний шинжилгээнд коронавирус илэрч, батлагдсан тохиолдол 225 боллоо

82
07-07
Наадмаар ТАВ ХОНОГ амарч, долдугаар сарын 16-нд ажил ЦУГЛАНА

83
07-07
ЧУУЛГАН: Засгийн газрын бүтцийг УИХ-ын чуулганаар эцэлсэн баталлаа

84
07-07
Наадам хийх газар судлаад судлаад олдсон нь л Ерөнхийлөгчийн гэр бүлийнхний амралт юм гэнэ

85
07-07
У.Хүрэлсүх: Ирэх 4 жилд 2.9 тэрбум долларын өр төлнө

86
07-07
Ерөнхийлөгч Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний яамыг нэгтгэх санал хүргүүлжээ

87
07-07
У.Хүрэлсүхийн удирдсан Засгийн Газар 14 яам, 17 сайдтай байна

88
07-07
Байгаль Орчны Сайд асан У.Барсболд таалал төгсчээ

89
07-07
Токиогийн олимп болох эсэх нь тодорхойгүй байна

90
07-07
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх наадмаас өмнө танхимаа бүрдүүлнэ

91
07-06
Өнөөдөр Дээрхийн Гэгээнтэн 14-р Далай багшийн мэлмий гийж лагшин мэндэлсний 85 насны ойн өдөр

92
07-06
Сураггүй алга болсон эмэгтэйг уулнаас эсэн мэнд олжээ

93
07-06
Ерөнхий сайд байхдаа өөртөө лиценз олгосон Ж.Эрдэнэбатад 6 жилийн хорих ял оноолоо

94
07-06
УИХ-ын гишүүн Д.Эрдэнэбатад ял тулгажээ

95
07-06
Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд хоёр Засгийн газрын ийм хувилбарууд дээр “ярилцаж” байна

96
07-06
Амралтын өдрүүдэд гурван хүн зам тээврийн ослоор амиа алджээ

97
07-06
ОХУ-д 21 сая гаруй хүнд коронавирусний шинжилгээ хийжээ

98
07-06
ОХУ: 40 эмч коронавирусын улмаас нас баржээ

99
07-06
Бухимдал, гомдол дагуулсан 2020 оны ЭЕШ

100
07-06
НӨАТ-ын хоёрдугаар улирлын урамшуулал олгоно