BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

Агаарын бохирдлын тунаралыг арилгах арга зам бий

(Гарц шийдэл дэвшүүлсэн өгүүлэл)

 
ОРШЛЫН ОРОНД ; ТЭМДЭГЛЭЛИЙН ДЭВТРЭЭС
 
2017-02-15. Өнөөдөр Улаанбаатарын агаар ер бусын цэлмэг тунгалаг байна.Өнгөрсөн оны 11-р сарын сүүлчээс нийслэлийн тэнгэрийг бүрхэн байсан “агаарын бохирдлын их тунарал” зайлан оджээ. Энэ бол байгаль өөрийн зүй тогтлоосоо гажиж цаг 

 

үеээсээ өмнө ачит салхи илгээсний бодит үр дүн. Хэдхэн хоногийн дараа хаврын салхины үе эхлэж Улаанбаатарчууд утаагаа мартах болно.
АГААРЫН БОХИРДОЛ БА ЦАГ УУР
 
Ази тивийн төв өндөрлөг буюу манай орны нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 11- р сарын дунд үеээс 3 - р сарын эх хүртэл цаг хугацаанд эрс хүйтэн цаг уур ба үүлгүй цэлмэг, салхины ер бусын намдуу байдал үүсдэг. Энэ нь дэлхийн сэрүүн бүслүүрт оногдох нарны гэрлийн нийлмэл цацрагийн ойлт,шингээлтийн “альбедо”-гийн итгэлцүүртэй шууд холбогдоно. Ази тивийн энэ бүс нутагт  энэ цаг үед агаарын чийгшил ба үүлшилт маш бага байх бөгөөд үүнээс шалтгаалан бүс нутгийн хэмжээний температурын хэлбэлзэл унтарч, дулаан ба хүйтэн фронтуудын мөргөлдөөн намжин, салхины нам гүм байдал ноёрхоно. Чухам энэ цаг үед л хойд туйл ба баруун, зүүн Сибирт үүсэх эсрэг циклоны агаарын хүйтэн урсгал аажмаар тархан ирж их даралтын оронг үүсгэнэ. Энэ үед нийслэл хотын оршин суугчдын ахуйн хэргэлгээний нүүрс түлэлт хамгийн дээд хэмжээнд хүрч өтгөрөл өндөртэй утааны тунаралт бий болно. Энэ хорт тунарал оршин суугчдын эрүүл мэндэд ямар их эрсдэл учруулдагийг бид мэднэ.
 
 АГААРЫН БОХИРДОЛ БА САЛХИ
 
Дурдсан хугацааны өмнө ба хойно ч утааны гаралт багагүй хэмжээгээр байх боловч урин цагийн аясаар бий болдог улирлын мусссон салхи агаарын бохирдлын тунралыг саринуулан замхруулдаг. Агаарын бохирдлын гамшигт тунаралтад зөвхөн манай нийслэл төдийгүй дэлхийн томоохон хотууд ч нэрвэгдэж байдаг. Жишээ нь; АНУ -ын Лос - Анжелос, Энэтхэгийн үйлдвэрлэлийн том төвүүд, Ереван, Алма - Ата, Тегеран, Бээжин, Хөх хот, Челябинск, Камерова зэргийг нэрлэж болно. Дэлхийн бусад бүх их хотуудын агаар мандалд агаарын бохирдлын тунаралт бий болдог боловч тэдгээрийн өтгөрөл ба сариналтын  үзүүлэлтүүд янз бүр байгаа нь тухайн хотуудын газар зүйн байрлал болон салхины үйлчлэлүүдийн онцлогоос шалтгаалдаг байна. Дээр нэр дурдсан хотууд манай нийслэлийн нэгэн адил газар зүйн “тогоонд” (котловин)  буюу өндөр уулсын хоорондох хагас нээлттэй нам дор хөндий хоолойнуудад орших ажээ. Газар нутгийн энэ онцлог нь тухайн бүс нутгийн “зонхилох чиглэлийн салхи” ба орон нутгийн “уул хөндийн салхины” урсгалын чиглэлүүдийг өөр хооронд нь сөргөлдүүлж, хотын агаар мандлын нэг чиглэлийн ерөнхий орчил сэлгээг зогсонги байдалд оруулан, агаарын бохирдлын их тунаралыг нөхцөлдүүлдэг ажээ.
 
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын 80 гаруй хувийг гаргадаг гэр хорооллуудын яндангаас гарсан дутуу шаталтын утаа тортог бага өндөрт хөөрч удалгүй газарт буух боловч хотын авто машины хөдөлгөөнөөс үүсэх явган салхи болон уул хөндийн бэсрэг  салхины урсгалууд  дахин бага өндөрт  дэгдээдэг ажээ. 
 
Их далайн эрэг хөвөө ба задгай тал нутагт байрлах том хотуудын агаар мандлын бохирдлын тунаралыг дэлхийн тэнхлэгээ эргэх хөдөлгөөнөөс үүсэх “королиус” буюу “зонхилох чиглэлийн” салхи түүнчлэн сэрүүн бүсийн “улиралын муссон”,их усны мандал ба эрэг хөвөөний хооронд үүсэх ”бриз” салхины урсгалууд саринуулан зайлуулж, агаар мандлын найрлагын бүтэцэд  сэлгэлт явуулж чаддаг байна. Харин газар зүйн рельефийн онцлог байршилд байх хотуудын агаар мандлын бохирдлын тунаралт урт удаан хугацааны туршид өтгөрөл нь улам нэмэгдэж байдаг аж. ОХУ-н шинжлэх ухааны нэг өгүүлэлд агаарын бохирдол ба салхины хүчин зүйлийн тухай ингэж өгүүлсэн байна. ( Салхины хүч 0 -3 м/с бол бохир агаарын бохирдлын тунарал зөвхөн өөр хоорондоо үл ялиг сэлгээгдэх хэмжээнд явагдана. Салхины хүч 5 м/с хүрвэл агаарын бохирдол 60% хүртэл зайлуулагдана.Нэг чиглэлийн салхи 7 м/с хүрвэл бүрмөсөн зайлуулагдана.) гэжээ.
 
 САЛХИНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛ
 
Нийслэл хот байрлах “газар зүйн тогооны” нам өндрийг хамааран явагддаг “уул хөндийн салхины” урсгал зүүнээс баруун тийш буюу газрын өндөрлөгөөс намсах чиглэл рүү байдаг бол харин бүс нутгийн“зонхилох чиглэлийн салхины урсгал” эсрэг чиглэлд байдаг нь агаарын бохирдлын тунралын тогтвортой байдлын бас нэг хүчин зүйл болдог. Энд өөрийн ажигласан нэгэн жишээг дурдаж болох юм. Эрдэнэт хотын агаарын бохирдол үүсгэгч гэр хороолол харьцангүй өндөрт байрших ба зонхилох чиглэлийн салхи болон газрын уруудам дагасан уул хөндийн салхиуд цөм нэгэн чиглэлд байдаг тул тэнд үүссэн агаарын бохирдол удаан хугацааны тунаралт үүсгэдэггүй байна. Түүнчлэн Архангай аймгийн төв Цэцэрлэг хотыг ч энэ жишээнд хамруулж болох юм.
 
Энэхүү өгүүлэлд дурдагдсан  жишээ баримтууд нь физик цаг уурын шинжлэх ухааны судалгааны баталгаатай дүгнэлтэд үндэслээгүй бөгөөд зөвхөн сонирхогчийн хувийн ажиглалтад тулгуурласан гэдгийг онцлон дурдууштай.
 
Газар зүйн рельефийн онцлог, цаг агаар, салхины хүчин зүйлүүд, “дулааны арал” ба “температурын инверс” үзэгдлүүдийн  харилцан хамаарлын улмаас агаарын бохирдлын их тунаралт үүсдэгийг зөвхөн танин мэдэхүйн үүднээс мэдээлээд өнгөрөх нь учир дутагдалтай. Бохир агаарын тунарал ихтэй хот бүхий улс орнууд энэ гамшигт үзэгдлийн уг үндсийг таслан зогсоох талаар бүх төрлийн арга хэмжээ төлөвлөж хэрэгжүүлж байна. Хятад улс нийслэл хотынхоо дундуур цахилгаанаар ажиллах хүчирхэг цувраа сэнс байгуулан агаарын бохирдлоо саринуулан хөөх санаачлага гаргаж байсан. Мөн Японы эрчим хүчний “Якуза” фирм хятадад өргөн уудам газар нутгийг хамарсан дулааны хэм дээшлүүлэх төсөл санал болгосон зэргийг дурдаж болох юм. Гэтэл манай шинжлэх ухааны байгууллагууд энэ талаар санаачлага өрнүүлэхгүй байгаа нь байгалийн өөрийн зүй тогтлын хуулийг өөрчлөх боломжгүй гэдэг ягшмал ойлголтой байгаатай холбоотой байх шиг санагдана. Дэлхийн хэмжээний  цаг уурын зүй тогтлыг өөрчлөх боломжгүй гэдэг нь хэн бүхэнд тодорхой. Харин хэдэн арван кв км - ээр хэмжигдэх газар нутагтай  нийслэл хотын “газар зүйн тогоонд” хуримтлагдсан агаарын бохидлын гамшигт тунралыг багахан хэмжээний салхи үүсгэн сэмлэн хөөх байгууламж байгуулж хэрэгжүүлж болно гэсэн “зөгнөлт” төсөл бий.
 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ НЬ;
 
# Нарны гэрлийн нийлмэл цацраг ба түүний ойлт болон шингээлтийн альбедо - гийн итгэлцүүр (коеффицент) дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтөд шийдвэрлэх хүчин зүйл болдогийг бид мэднэ. Байгалийн энэ зүй тогтлыг ашиглан нийслэл хотын газар зүйн рельефийн тохиромжтой цэгт температурын хэлбэлзэлээр  салхи бий болгох хиймэл байгууламж байгуулж агаарын бохирдлыг саринуулан хөөж болно. Ийм төслийг хаа нэгэнтээ хэрэгжүүлж байсан тухай  мэдээлэл олж сонсоогүй тул үүнийг зөгнөлт төсөл гэж нэрлэж байгаа юм. Тодруулбал; Энэ нь тухайн орчинд нарны  цацрагийн “шингээлтийн итгэлцүүрийг” эрс нэмэгдүүлэх замаар температурыг нэмэгдүүлж  салхи үүсгэх байгууламж юм. Өөрөөр хэлбэл температур нэмэгдэж агаар сийрэгжиж байгаа газар руу салхи градиентийн үечлэлээр тасралтгүй урсдаг байгалийн ердийн зүй тогтлыг үндэслэн агаарын бохирдлыг саринуулан хөөх байгууламж байх юм.
 
 
 
 # Энэ байгууламжийг нийслэл хотын зүүн өмнөт талын хамгийн нам хөтөл болох Хоолтын даваанд байгуулна. Миний ажиглалтаар энэ даваа нь нийслэл хот орших бүс нутаг дахь “королиус” ба “зонхилох чиглэлийн” салхины урсгалын дагуу чиглэл бөгөөд улирлын муссон салхи идэвхжих үед хотын агаар мандлын бохидолт давхрага саринан зайлуулагдаж байдаг нам хөтөл болно. Түүнчлэн энэ давааны өндөрлөг нь хотын агаарын бохирдлын тунаралын дундаж өндөртэй адил төвшинд байдаг онцлогтой.
 
 
 
# Байгууламжийн ерөнхий төлөв нь нарны цахилгаан станцтай төстэй байна. Байгууламжийн нийт талбайн хэмжээг дулаан үйлдвэрлэх ерөнхий тооцоолол ба салхины тархалтын градиентийн үечлэлийн хэмжээг баримтлан сонгон авна. Нэгж дэлгэц  нь гүн хар өнгөтэй, барзгар гадаргуутай, (selective caoting) нийлэг мяндсан хийцтэй байна. Дэлгэцүүд нь нарны гэрлийн цацрагийг дулааны энерги болгон хувиргах хамгийн өндөр итгэлцүүрийг (АҮК) хангасан байна. Дэлгэцүүдийн нартай харьцах өнцөг нь өвлийн улирлын өглөөний 10 цагаас өдрийн 16 цаг хүртэл нарны энерги хүлээн авахад тохирогдсон байрлалтай байна. Станц шөнийн цагт хуримтлагдсан агаарын бохирдлын тунаралтыг өдрийн 6 цагийн туршид сэмлэн зайлуулах замаар завсарлагат циклээр ажиллана.
# Байгууламжийг монгол орны хүйтрэлтийн оргил цаг үе ба салхины хамгийн тогтуун үе болох 11- р сарын дундаас 3 - р сарын дунд үе хүртэл ашиглана. Бусад үед нэгэн чиглэлд үйлчлэх улиралын муссон салхи хангалттай байх тул материалын эдэлгээг уртасгах ба бусад сөрөг нөлөллүүдээс болгоомжлох зорилгоор дэлгэцүүдийг хураан авна. Байгууламжийг ашиглах энэ цаг үед энэ бүс нутагт агаарын чийгшил хамгийн бага, үүлгүй цэлмэг байдаг тул нарны гэрлийн нийлмэл цацрагийн хэмжээ ба АҮК харьцангүй өндөр байна.
# Байгууламжийг барьж байгуулахад гарах эдийн засгийн зардлын хэмжээг агаарын  бохирдлоос шалтгаалан нийслэл хотын оршин суугчдад учирч байгаа эрүүл мэндийн хохиролтой харьцуулан тооцож үзвээс зохистой. Ийм маягийн хоёр дахь байгууламжийг бүс нутгийн “ зонхилох чиглэлийн салхи ба “орон нутгийн салхины урсгалуудын тулгарах цэг буюу Сонгинхайрхан уулын зүүн өмнөд хэсэгт ч байгуулж болох юм.
Энэ сэдэвтэй холбоотой ажиглалтын хэд хэдэн судалгааны өгүүллэгүүд надад бий. Надтай харьцахыг хүсвэл 88840133 утаар харьцана уу. 
 
 
 Л.Лхагва
Агаарын бохирдлын тунаралыг арилгах арга зам бий
Бусад мэдээ ▼

1
04-07
Б.Мөнхцэлмэг: Ц.Нямдорж туслахдаа хоёр өрөө орон сууц авч өгсөн

2
04-07
“Идэр” настай АН-ын эмгэнэл

3
04-07
Чернобыльд ойн түймэр гарснаас болоод цацрагийн хэмжээ 20 дахин нэмэгджээ

4
04-07
Х.Ганхуяг:100 сая төгрөг хандивласан нэрсийн жагсаалт, дансыг ил болгохыг шаардаж байна

5
04-07
“Багануур” ХК-ийн ажилтнуудын дунд "Өндөр бүтээл"-ийн уралдаан зохион байгуулагдлаа

6
04-07
С.Ширбазар: Монгол Улсын кибер аюулгүй байдал дэлхийгээс 20-25 жилээр хоцрогдсон

7
04-07
Спорт цогцолборын барилгын ажилтай танилцлаа

8
04-07
Солонгост байгаа Монгол иргэн коронавирусийн халдвар авчээ

9
04-07
Хятадад сарьсан багваахайн мах зарагдсан хэвээр байна

10
04-07
Хууль бусаар ашигт малтмал олборлосон 29 иргэнд хэрэг үүсгэн шалгаж байна

11
04-07
О.Баасанхүү: Миний саналыг хүлээж авсан намд ороход бэлэн гэдгээ хэлсэн

12
04-07
2020 онд эрэлттэй байх 5 робот

13
04-07
Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хэрхэн хийх вэ?

14
04-07
Гурван өдрйин дотор хэрхэн уушгаа цэвэрлэх вэ?

15
04-07
Танилц: АН-аас сонголуульд өрсөлдөхөөр 100 сая төгрөгийн дэнчин өгсөн эрхмүүд...

16
04-07
"Дэлхийн домогт хамтлаг болохыг хүсдэг"

17
04-07
Завханы Ургамал сумын Засаг дарга Г.Гэрэлт-Од багийн даргаа зодож танхайрчээ

18
04-07
Японд халдвар авсан хүний тоо 4000-д хүрчээ

19
04-07
Дахин хоёр иргэн эдгэрч эмнэлэгээс гарахаар боллоо

20
04-07
Олимп хойшилсон шийдвэрийн тусгал

21
04-07
"Дэлхийн домогт хамтлаг болохыг хүсдэг"

22
04-07
Баянхошуунд гарсан ослоор найман машин мөргөлдөж 11 хүн бэртжээ

23
04-07
Бүрэн зураглалын талаар сэтгэгдэл

24
04-07
Нийслэлийн ИТХ-аас Ковид-19 халдвараас сэргийлэхийг уриалж байна

25
04-07
Орландо Блум, Кэти Перри нар охинтой болно

26
04-07
ҮАГ-ын шалгатад МАН,АН, МАХН тэргүүтэй намуудын мөрийн хөтөлбөр тэнцсэнгүй

27
04-07
Асаасан шүдэнз болгон аюул дагуулах эрсдэлтэй

28
04-07
АНУ-ын эндэгдлийн тоо 10,000-ыг давж, Норвеги улс тахлыг хяналтдаа оруулсныг зарлалаа

29
04-07
Явах цаг боллоо. Хонгорууд минь!!!

30
04-07
БНХАУ коронавирусийг ялан дийлсэнд зориулж хиймэл дагуул хөөргөнө

31
04-07
Бор болон цагаан өндөгний алийг нь авах хэрэгтэй вэ?

32
04-07
Д.Хаянхярваа гишүүн ээ "Уургийн зураг жиргэх яах вэ, урдах замаа баримаар байна"

33
04-07
Хятадад амны хаалтны үйлдвэрлэл “галзуурч” байна

34
04-07
Японд халдвар авсан хүний тоо 4000-д хүрчээ

35
04-07
Богинын аманд гарсан түймрийг бүрэн унтраахаар ажиллаж байна

36
04-07
Согтуу цагдаа ШТС-ын түгээгч рүү буу тулгаж танхайрчээ

37
04-07
Коронагаас авч үлдэх сургамж, дадал

38
04-07
Г.Солтан, Д.Дамба-Очир нарын дөрвөн гишүүний бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх асуудал дахин сөхөгдөх үү

39
04-07
Ерөнхийлөгч асан Ц.Элбэгдорж "ТОЁОКО ИНН" зочид буудалд тусгаарлагджээ

40
04-07
Сүүлчийн чуулганы нээлтийн сюрпризүүд

41
04-06
Пүнтүүзийг гадаа талбайд нүхэн жорлонгийн ойролцоо хатааж байжээ

42
04-06
Л.Хангай: Монголоор дамжуулан хийн хоолой барих ажил өнөө маргаашгүй эхэлчихнэ гэж бодож болохгүй

43
04-06
ФОТО: Уханий шинэ амьдрал

44
04-06
Хилээр хууль бусаар алт нэвтрүүлэхийг завдсан үйлдлийг илрүүллээ

45
04-06
Сингапур улсаас манай улсад 3000 ширхэг оношлуур хандивлалаа

46
04-06
Монгол Оросын нөлөөллөөс гарах уу

47
04-06
Ерөнхийлөгчийн хэлсэн таван санал

48
04-06
Коронавирусын тархалт ихэсвэл 300 ортой эмнэлгийг ашиглана

49
04-06
Х.Баттулга: НӨОАТ-ын хэмжээг бууруулах, царцаах зэрэг бодитой шийдлүүд гаргах хэрэгтэй

50
04-06
Цар тахал ба санхүүгийн хар зах

51
04-06
Рио Тинтогийн жижиг хувьцаа эзэмшигчид дахин эсэргүүцэл зарлав

52
04-06
Мүн Жэ Иний нэр хүнд хамгийн өндөр түвшинд хүрч өсжээ

53
04-06
“Хэтэрхий чанга шуугилдлаа” гэсэн шалтгаанаар хөршийнхөө таван хүнийг буудан хөнөөжээ

54
04-06
УИХ-ын дарга Г.Занданшатарын Улсын Их Хурлын 2020 оны хаврын ээлжит чуулганыг нээж хэлсэн үг

55
04-06
О.Магнай: Засгийн Газрын шийдвэр НДШ төлдөггүй, хувиараа ажил хийдэг 400 мянган хүнийг орхигдуулсан

56
04-06
Онцгой байдлын жолооч “Хөвсгөл” нууранд машинтайгаа живж, амиа алджээ

57
04-06
Сангийн яам, ГЕГ-ын удирдлагууд харийнхны өмнө бөхийв үү

58
04-06
Хубэй мужид тусалсан Өвөр Монголын сүүлийн ээлжийн эмч, сувилагчид бүгдээрээ буцаж ирлээ

59
04-06
УИХ-ын 2020 оны хаврын ээлжит чуулган эхэллээ

60
04-06
Үхань хотын гудамж талбайд амьдрал өрнөж эхэллээ

61
04-06
Энэ сараас эхлэн эмнэлгийн хэрэгслийг Хятад улсын бүртгэлгүйгээр экспортлох боломжгүй

62
04-06
SKILLUP.MN Монголын анхны ОНЛАЙН СУРГАЛТЫН ПЛАТФОРМ

63
04-06
Авлигыг АН түүчээлэх үү

64
04-06
Төрийн банк харилцагчаа дэмжсэн арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна

65
04-06
Л.Мөнхтүшиг : Өнөөдрийн байдлаар гадаадын 45 улсаас 6313 иргэн эх орондоо ирэх хүсэлт гаргасан байна

66
04-06
Төв аймгийнхны итгэлийг хүлээсэн А.Сүхбат...

67
04-06
Засгийн газраас нэхэх НАЙМ дахь арга хэмжээ

68
04-06
Хятадад вирус хувиран шинэчлэгдэж байна

69
04-06
“Codelco” зэсийн төсөлд оруулж буй хөрөнгө оруулалтаа бууруулж эхэлжээ

70
04-06
Нью Йоркийн амьтны хүрээлэнгийн бар коронавирусийн халдвар авчээ

71
04-06
Б.Батзоригийг шүүх хурал хойшилж, хилийн хоригийг хэвээр үлдээв

72
04-06
Туркийн нэг иргэнээс коронавирус илэрч, Монгол улсад 15 дахь тохиолдол бүртгэгдлээ

73
04-06
Таны одоохондоо зүглээд хэрэггүй 7 газар

74
04-06
Ломбардаас дээрэмдсэн үнэт эдлэлээ Дэнжийн мянгад нуусан байжээ

75
04-06
Бар “ковид19”-өөр халдварласан тохиолдол анх удаа гарлаа

76
04-06
Ядуусаа төрийн түшээгээр сонгодог "Монгол"

77
04-06
Нийслэлийн удирдлага УИХ-ын хаврын чуулганы нээлтэд оролцоно

78
04-06
С.Эрдэнэ Д.Баттулгыг “жийж”, Ш.Түвдэндоржийг сонгосон уу

79
04-06
Энэ долоо хоногийн теле хичээлийн хуваарь

80
04-06
Л.Амар: Гадны банк орж ирээд ч зээлийн хүү өөрчлөгдөхгүй

81
04-06
Д.Трамп газрын тосны дайнд ялахыг хүсч байна

82
04-06
​УИХ-ын дөрвөн гишүүний бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх санал оруулах бололтой

83
04-06
Дархан-Уул аймагт 72469 толгой төл мал бойжиж байна

84
04-06
ХХ зууны түүхээ түүхийрүүлсээр л байх уу?

85
04-06
Орос улс гадаадад байгаа иргэдээ авчрах тусгай нислэгүүдийг зогсоолоо

86
04-06
Ё.Баатарбилэг: Тавдугаар сард хичээл эхлэх эсэхийг энэ сарын 20-ны үеэр шийднэ

87
04-06
Засгийн шийдвэр ноолуурыг “блоклов”

88
04-06
ЖДҮ-чид Б.Батзоригоор “туг тахиж” асуудлыг намжаах уу

89
04-04
Б.Ууганбаяр: Сэжигтэй тохиолдол илэрсэн хоёр хүнийг онгоцны арын хаалгаар буулгалаа

90
04-04
Кеннедийн гэр бүлийн хоёр гишүүн сураггүй алга болжээ

91
04-04
"Сайн ломбард"-аас 10 сая төгрөг, их хэмжээний үнэт эдлэл дээрэмдсэн этгээдүүдийг БАРИВЧИЛЛАА

92
04-04
Хятадын судлаачид коронавирусийн халдвар нүдний эмч нарт халгаатай гэж дүгнэжээ

93
04-04
Д.Тэмүүжин: “Люмино” бол чанар гэдэг үгний тодорхойлолт

94
04-04
УИХ-ын гишүүн Б.Батзориг чөлөөлөгдөх хүсэлтээ УИХ-ын даргад өгчээ

95
04-04
Оросын үнэн алдартны шашны тэргүүн Москва хотыг коронавирусийн аюулаас аврах залбирал үйлджээ

96
04-04
Урин цаг наашилж, усны шувууд тал нутагт иржээ

97
04-04
Өнөөдөр “Ханш нээх өдөр” тохиож байна

98
04-04
Доналд Трамп: ОХУ-ын тусламжаар бид олон хүний амийг аварч чадна

99
04-04
Монгол хүний цуснаас ямар ч төрлийн вирусийн тархалтыг зогсоох уургийн бэлдмэл гарган авчээ

100
04-04
БНХАУ-ын 800 иргэнээр мөнгө угаалгахыг завдсан толгойлогчдыг нь шалгаж дууслаа