BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

"Одоогийн байдлаар 180 нэр дэвшигчийн цахим хуудас, хаягийг бид Фэйсбүүк компанид хүргүүлсэн"

Сонгуулийн ерөнхий хорооноос Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшигчдэд үнэмлэх гардуулж, 2020 оны зургаадугаар сарын 02-ны өдрөөс сонгуулийн сурталчилгаа албан ёсоор эхэлсэн.


 

Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах зохицуулалт бий болсонтой холбогдуулан цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгааг хэрхэн явуулах, түүнд тавигдах хяналтын талаар Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Интернэтэд суурилсан үйлчилгээ технологийн хэлтсийн дарга Т.Батболдтой ярилцлаа.

- Сайн байна уу. Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн хугацаанд цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд тавигдах хяналтын талаар Сонгуулийн тухай хууль болон холбогдох эрх зүйн актуудад зохицуулалтыг хэрхэн тусгасан талаар тодруулж өгнө үү?

- Сонгуулийн сурталчилгаанд цахим орчин ашиглах талаар Сонгуулийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлд зааж өгсөн. Мөн тус хуульд зааснаар Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон Цагдаагийн ерөнхий газрын саналыг үндэслэн Сонгуулийн ерөнхий хорооны 2020 оны 21 дүгээр тогтоолоор “Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ыг баталсан.

Дээрх хууль тогтоомж болон журмын хүрээнд энэ удаагийн сонгуулийн цахим орчин дахь сурталчилгаа хийгдэнэ гэсэн үг.  Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 47.1-т зааснаар цахим орчинд гурван хэлбэрийн цахим хуудсыг ашиглаж болно.

  1. Нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудас  
  2. Цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээний цахим хуудас /фэйсбүүк, твиттер, инстаграм/ гэх мэт
  3. Бусад цахим хуудас

Тухайн нэр дэвшигч тус хуульд заасан эхний хоёр хэлбэрийн цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаанд ашиглах тохиолдолд нэр дэвшигчийн үнэмлэх авсан өдрөөс хойш гурав хоногийн дотор аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгүүлэх ёстой гэж 47.2-т заасан. Тэгэхээр зургаадугаар сарын 2,3,4-нд бүртгэх хуулийн заалттай гэсэн үг.

Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонд бүртгэгдсэн пэйж хуудас болон веб сайтуудын жагсаалтын мэдээлэл Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд өдөр өдөртөө ирээд явна.

- Гурав дахь хэлбэр болох бусад цахим хуудсаар сурталчилгаа явуулахыг тодруулж өгнө үү?

- “Бусад цахим хуудас” гэснийг Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 3.1.9-д заасны дагуу ойлгох бөгөөд Сонгуулийн ерөнхий хорооны баталсан “Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журам”-ын 6.2.1-д заасны дагуу бусад цахим хуудас нь сонгуулийн сурталчилгаа явуулах тохиолдолд сонгуулийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс шууд харилцах төлөөлөгчийг томилж, Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд бүртгүүлсэн байх үүрэгтэй.

Бусад цахим хуудас сонгуулийн сурталчилгаа явуулахдаа нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй.

Тухайлбал, Сонгуулийн тухай хуулийн 47.3 болон Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журмын 6.2.3-т зааснаар нэр дэвшигчийн болон нам, эвслийн өөрийн тус бүр нэг цахим хуудсаар болон бусад цахим хуудсыг сонгуулийн сурталчилгаа явуулахдаа сэтгэгдэл бичигдэхгүй тохиргоотойгоор нийтлэх ёстой.

- Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны зүгээс хууль болон журмын хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр хэрхэн ажиллаж байна вэ?

- Нэгдүгээрт. Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах үүднээс хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагуудтай холбогдож, харилцан хамтарч ажиллаж байна.

Хоёрдугаарт. Цахим орчин дахь олон нийтийн сүлжээ буюу фэйсбүүк орчин дахь цахим хуудас, нэр дэвшигчийн аккаунтыг Фэйсбүүк компанид хүргүүлж тодорхой хэмжээний хамгаалалтад авч ажиллахаар тохирсон.  

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд 250 орчим мэдээ, мэдээллийн веб сайтад нам, эвсэл, нэр дэвшигчтэй холбоотой бүх төрлийн мэдээ мэдээлэл болон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан сонгуультай холбоотой мэдээ мэдээллийн дор сэтгэгдэл бичигдэхгүй тохиргоотой нийтлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн.

 
эх сурвалж: ХХЗХ

- Одоогийн байдлаар хэдэн нэр дэвшигч цахим хуудасны бүртгэлээ хийлгээд байна вэ?

- Хуулийн 47.2 т заасны дагуу өнөөдрийн байдлаар сонгуулийн сурталчилгаа явуулахаар 250 орчим мэдээ, мэдээллийн веб сайт бүртгүүлсэн байна. Харин 140 орчим пэйж хуудас албан бичгээр бүртгүүлсэн байна. Өнөөдөр бас аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороонуудаас мэдээллүүд ирж байгаа.

2020 оны зургаадугаар сарын 02-04-ний хооронд бүртгүүлсэн нэр дэвшигчдийн цахим хуудасны мэдээлэл аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хорооноос ирж байна. Тодруулбал, одоогийн байдлаар 180 нэр дэвшигчийн фэйсбүүкийн цахим хуудас, хаягийг бид Фэйсбүүк компанид хүргүүлсэн. Тэгэхээр тухайн хуудас, хаягууд нь тодорхой хамгаалалтад ороод явна гэсэн үг.

- Уг журам болон хуулийг зөрчсөн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах бол?

- Цахим орчин ашиглан сонгуулийн сурталчилгаа явуулах, түүнд хяналт тавих журмыг зөрчвөл хувь хүн 5 сая, хуулийн этгээд 50 сая төгрөгөөр торгуулна. Тэгэхээр сонгуулийн сурталчилгаа явуулж буй веб сайтууд маань дээр дурдсан  зүйлсийг онцгой анхаарах хэрэгтэйг дахин хэлье. Уг журамд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар гэсэн хоёр байгууллага хяналт тавьж ажиллах юм.

Мөн тус хуулийн 48.1.7 дахь хэсэгт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим орчин, мессеж ашиглан улс төрийн чансаа тогтоох зорилго бүхий аливаа хэлбэрийн шалгаруулалт, санал асуулга зохион байгуулахыг хориглох тухай зааж өгсөн байгаа үүнийг зөрчих тохиолдол их гарч байна. Уг заалт сонгуулийн жилийн эхний өдрөөс буюу 2020 оны нэгдүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ заалтыг зөрчсөн хувь хүн 20 сая, хуулийн этгээд 200 сая төгрөгийн торгуультай гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд хяналт тавих байгууллага нь Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар юм.

Эдгээрээс гадна хэрэв тухайн мэдээ мэдээллийн сайт болон пэйж хуудаснууд сонгуулийн тухай хууль зөрчсөн нь холбогдох эрх бүхий байгууллагаар тогтоогдвол тус сайтын Монгол Улсаас хандах хандалтыг сонгуулийн хугацаа дуустал хязгаарлана. Харин фэйсбүүк орчин дахь цахим хуудас буюу аккаунтын мэдээллийг Фэйсбүүк компанид хүргүүлж хязгаарлах арга хэмжээ авах зохицуулалттай байна.  

Үндсэндээ Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль болон холбогдох дүрэм журмуудыг зөрчвөл хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй.

-  Сошиал орчинд үзэл бодлоо илэрхийлж нэр дэвшигчдийг дэмжинэ, дэмжихгүй зэрэг үзэл бодлоо илэрхийлэхэд тодорхой хяналт тавигдахаар байгаа юу. Сошиал орчин буюу цахим мэдээллийн хэрэгслийн ялгааг нэг тодруулж тайлбарлана уу?

- Фэйсбүүк бол нэг талаасаа илүү хувийн шинж чанартай. Нөгөө талаасаа Монгол Улсын Үндсэн хууль болон Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуулийн дагуу хувь хүн хувийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөгөө эдлэх ёстой талбар.  

Тэгэхээр сонгуулийн сурталчилгаа болон хувь хүний үзэл бодлыг ялгах зааг гарч ирж байгаа хэрэг л дээ. Өөрөөр хэлбэл, бид Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль болон Зөрчлийн тухай хуулийг зөрчих үү эсвэл Үндсэн хууль болон Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хуульд заасан үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөгөө эдлэх үү гэсэн торгон заагийг ялгах шаардлагатай. Тэгэхээр холбогдох эрх бүхий байгууллагууд нь хууль зөрчсөн тохиолдолд хуулийн дагуу санал, дүгнэлт, шийдвэрийг гаргаад явна.

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хувьд аливаа контент, мэдээллийн агуулга нь хууль зөрчсөн эсэхийг тогтоох байгууллага биш. Харин Монгол Улсын хууль тогтоомжийг даган мөрдөж холбогдох эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн санал дүгнэлтийг үндэслэн технологийн арга хэмжээ авч хамтран ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй байгууллага юм. Бид энэ үүргийнхээ хүрээнд ажлаа хийнэ.

Мэдээж хэрэг хувь хүн өөрийн үзэл бодлоо цахим орчинд илэрхийлээд явах нь нээлттэй. Өөрөөр хэлбэл, би тэрийг дэмжиж байна, ингэж байна гэх мэтээр. Сонгуулийн сурталчилгаа нь boost  хийх, байнгын сурталчилгаа явуулах гэх мэт арай өөр шинж чанартай байна байх.

Өнгөрсөн хугацаанд манайд цахим орчинтой холбоотой ШӨХТГ-ын улсын байцаагчийн 32 дүгнэлт ирсэн. Бид ирсэн дүгнэлтийн дагуу арга хэмжээ аваад, Фэйсбүүк компанид хүргүүлж, холбогдох хууль бус контентыг устгах, пэйж хаягуудыг хязгаарлах арга хэмжээг авсан.

- Баярлалаа

Б.Даваабазар

Эх сурвалж: IKON.MN

"Одоогийн байдлаар 180 нэр дэвшигчийн цахим хуудас, хаягийг бид Фэйсбүүк компанид хүргүүлсэн"
Бусад мэдээ ▼

1
07-07
АНУ Хятадын нийгмийн сүлжээний хавсралтуудыг хориглох асуудлыг “судалж байна”

2
07-07
Сөүлээс 172 иргэн эх орондоо ирлээ

3
07-07
ОХУ-аас орж ирсэн ТАВАН хүний шинжилгээнд коронавирус илэрч, батлагдсан тохиолдол 225 боллоо

4
07-07
Наадмаар ТАВ ХОНОГ амарч, долдугаар сарын 16-нд ажил ЦУГЛАНА

5
07-07
ЧУУЛГАН: Засгийн газрын бүтцийг УИХ-ын чуулганаар эцэлсэн баталлаа

6
07-07
Наадам хийх газар судлаад судлаад олдсон нь л Ерөнхийлөгчийн гэр бүлийнхний амралт юм гэнэ

7
07-07
У.Хүрэлсүх: Ирэх 4 жилд 2.9 тэрбум долларын өр төлнө

8
07-07
Ерөнхийлөгч Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Эрчим хүчний яамыг нэгтгэх санал хүргүүлжээ

9
07-07
У.Хүрэлсүхийн удирдсан Засгийн Газар 14 яам, 17 сайдтай байна

10
07-07
Байгаль Орчны Сайд асан У.Барсболд таалал төгсчээ

11
07-07
Токиогийн олимп болох эсэх нь тодорхойгүй байна

12
07-07
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх наадмаас өмнө танхимаа бүрдүүлнэ

13
07-06
Өнөөдөр Дээрхийн Гэгээнтэн 14-р Далай багшийн мэлмий гийж лагшин мэндэлсний 85 насны ойн өдөр

14
07-06
Сураггүй алга болсон эмэгтэйг уулнаас эсэн мэнд олжээ

15
07-06
Ерөнхий сайд байхдаа өөртөө лиценз олгосон Ж.Эрдэнэбатад 6 жилийн хорих ял оноолоо

16
07-06
УИХ-ын гишүүн Д.Эрдэнэбатад ял тулгажээ

17
07-06
Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд хоёр Засгийн газрын ийм хувилбарууд дээр “ярилцаж” байна

18
07-06
Амралтын өдрүүдэд гурван хүн зам тээврийн ослоор амиа алджээ

19
07-06
ОХУ-д 21 сая гаруй хүнд коронавирусний шинжилгээ хийжээ

20
07-06
ОХУ: 40 эмч коронавирусын улмаас нас баржээ

21
07-06
Бухимдал, гомдол дагуулсан 2020 оны ЭЕШ

22
07-06
НӨАТ-ын хоёрдугаар улирлын урамшуулал олгоно

23
07-06
Наадмын дараа төсөв тодотгоно

24
07-03
Ж.Чинбүрэн: Би сайд болох гэж хэн нэгний үүдийг сахиж элдэв хов жив хийж явсангүй, хийх ч үгүй!

25
07-03
П.Цагаан: Алтанхуяг аа, гудамжны чавганц уу чи

26
07-03
В.Путин Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг боловсруулсан ажлын хэсэгтэй уулзана

27
07-03
Haaдмaap xaмгaaлaлтaд aжиллax цaгдaa нapт мoнгoл бaaтpын дээл өмcгөнө

28
07-03
ЭМЯ: Нэмж халдвар илрээгүй, хоёр хүн эдгэрч эмнэлэгээс гарлаа

29
07-03
УИХ-ын Халдашгүй байдлын дэд хорооны даргаар Н.Энхболд томилогдов

30
07-03
Д.Лүндээжанцан УИХ-ын даргын зөвлөх болно

31
07-03
Хүүхдийн паркийн үйл ажиллагаa хэвийн явагдаж эхлэлээ

32
07-03
Баяр наадмын талбайд хуушуур хийх болон худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл олгохгүй

33
07-03
Мексик халдвараар нас барсан хүний тоогоор Испанийг давжээ

34
07-03
Тусгай үүргийн хоёр онгоцоор 420 иргэн эх орондоо ирлээ

35
07-03
У.Хүрэлсүх : Бид ард түмнийхээ итгэлийг зүтгэлээр хариулах учиртай

36
07-03
2020 оны нэгдүгээр улиралд 428.1 тэрбум төгрөгийн "ногоон зээл" олгожээ

37
07-03
"МИАТ-ийн тусгай үүргийн онгоцны хөдөлгүүр гэмтсэнээс Бээжинд буулт хийжээ

38
07-03
2020 оны нөөцийн мах бэлтгэх, нийлүүлэх ажлыг нийслэл хот амжилттай зохион байгууллаа

39
07-02
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад бараалхлаа

40
07-02
Аялалд явахдаа мартаж болохгүй зүйл

41
07-02
БНСУ-аас 420 иргэн эх орондоо ирнэ

42
07-02
Эрхэм хэрэглэгчдийн анхааралд

43
07-02
Гадаадад байгаа Монголчуудаа эх оронд нь авчиръя

44
07-02
Жилээр биш сараар тоологдох настай УИХ, засаглал байгуулагдсан уу?

45
07-02
И.К.Азизов: ОХУ-ын Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бүх салбарыг хамарч байгаа учир мэдэгдэхүйц өөрчлөлт авчирна

46
07-02
Д.Нямхүү: Өнөөдөр нэг хүн эдгэрч, ХӨСҮТ-өөс дараагийн сувилалд шилжлээ

47
07-02
Монгол Улс ФАТФ-ын саарал жагсаалтаас гарлаа

48
07-02
Өнөөдөр Замын-үүдийн боомтоор 300 монгол иргэн орж ирнэ

49
07-02
Зарим үйлчилгээний газруудыг үе шаттайгаар нээнэ

50
07-02
Ж.Эрдэнэбатыг шүүх хурал үргэлжилж байна

51
07-02
МАН-ын дарга У.Хүрэлсүхийг Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар томиллоо

52
07-02
Т.Доржханд: Ерөнхий сайд аа дэд сайд, төрийн нарийн бичиг, зөвлөхүүдийн орон тоог цомхотгож өгөөч

53
07-02
Наадам хийж болно оо, 3 тэрбумыг “цацах” арай их биш үү

54
07-02
Ч.Хүрэлбаатар: Төсвийн орлого 1.2 их наяд төгрөгөөр тасарчихсан явж байна

55
07-02
70, 80-аад оны дур булаам рокерууд

56
07-02
В.Путин 80 нас хүртлээ ОХУ-ыг удирдахаар боллоо

57
07-02
“Гашуун Сухайт Авто Зам” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Баяндэлгэрт хоёр тэрбум төгрөгийн хэрэг үүсэх үү

58
07-02
Э.Оюунболд цолноосоо “зуурч”, Н.Батсуурь, Ц.Содномдорж нар цол, чимгээ харуулдсаар наадамлах нь

59
07-02
Онцгой дэглэмийн бэлтгэлгүй ЭЕШ эхэллээ

60
07-02
С.Амарсайхан: Түүхэн цаг үеийг хамтдаа бүтээлцсэн та бүхэндээ талархал илэрхийлье

61
07-02
Герман улс Европын Холбоог даргалж эхэллээ

62
07-02
ХБИ-ий хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж 50 хувийн хөнгөлөлттэй зээл олгож байна

63
06-30
МҮОХ-ны Ерөнхийлөгчийг наймдугаар сард тодруулна

64
06-30
Ж.Азжаргал: Бүртгэлийн цахим картгүй унаач хүүхдийг уралдаанд оролцуулахгүй

65
06-30
Коронавирусийн хоёр дахь давалгаа айсуй, сонгуульдаж дууссан бол ажилдаа ор

66
06-30
УОК-ын хуралдаанаар хөл хориог сунгах эсэхийг хэлэлцэнэ

67
06-30
25 тэрбумын хохиролтой “ЖИ ТАЙМ”-ын шүүх хуралдааныг шууд дамжуулна

68
06-30
Амь аврагдсан 11 настай хүүгийн ээж цагдаагийн алба хаагчдад талархал илэрхийллээ

69
06-29
Ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн төлөөлөгчөөр О.Батхандыг томилжээ

70
06-29
Д.Нямхүү: 19 хоногийн дараа гурав дахь шинжилгээгээр коронавирус илэрлээ

71
06-29
СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: Туул голд хоёр хүн живжээ

72
06-29
Ч.СОДНОМЦЭРЭН:НИЙТ 164 ХЭСЭГТ ХЯНАЛТЫН ТООЛЛОГО ХИЙХЭД ЯМАР НЭГ ЗӨРЧИЛ ГАРСАНГҮЙ

73
06-29
Зам тээврийн ослын улмаас гурван хүний амь нас хохирчээ

74
06-29
С.Эрдэнэболд:Сүхбаатар дүүрэгт хяналтын тооллого хийлээ,тоонууд мөргөж байна

75
06-29
Хотын дарга хамгийн өндөр санал авсан нэр дэвшигчдийн гуравдугаарт бичигджээ

76
06-26
Танзанид ховор үнэт чулуу олборлосон “нинжа” саятан болжээ

77
06-26
С.Жавхлан гомдсондоо нутгийнхандаа дуугаа сонсгохгүй, дахин очихгүй хэмээ ам алдлаа

78
06-26
БНАСАУ-ын шийдвэрийг БНСУ сайшаажээ

79
06-26
Б.Жаргалсайхан: Би бүх бурууг АН-д тохож байна

80
06-26
СЕХ: УИХ-ын сонгууль хуулийн дагуу хүчин төгөлдөр боллоо

81
06-26
Т.Бат-Оргил: МАН хар хайрцгаар луйвар хийж төрийн эрхийг булаан авлаа

82
06-26
Ард түмэндээ гомдоорой!

83
06-26
УИХ-ын гишүүний үнэмлэхийг энэ сарын 29-нд олгоно

84
06-26
Ард түмнээр дүнгээ тавиулсан МАН-ын гишүүд

85
06-26
Ялсан МАН-ын зовлон яг одоо эхэллээ

86
06-26
Үнэмлэхүй ялалтыг буухиалсан “буруутан” нь тогтолцоо

87
06-23
"Тавиул" дарга нар

88
06-23
Монголчууд түүхэн сонголт хийх үү

89
06-22
Санхүүгийн ухаалаг хэрэглээг таны гарт

90
06-22
Өрөн дээр өр нэмж 126.4 сая ам.доллар зээлэхээр болж

91
06-22
Өнөөдөр нар буцах өдөр тохиож байна

92
06-22
УИХ-ын ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа өнөөдөр өндөрлөнө

93
06-22
Өнөөдрөөс ГУРАВ ХОНОГ архи, согтууруулах ундаа худалдахгүй, түүгээр үйлчлэхгүй

94
06-22
Путины өгүүллэгийн тухайд

95
06-22
Танай нам, манай нам гэж талцсаар танхил үрсээ хөсөр хаяжээ, монголчууд

96
06-20
Орос танкууд дэлхийн топ-5-д оржээ

97
06-20
Хямралыг даваад, хуримтлуулж чадвал сайн л хэрэг

98
06-20
“Одоо боллоо”-нуудыг түр хаая

99
06-19
"Энэтхэгийн соёлын өдөр" өдөрлөгт урьж байна

100
06-18
Цагаан арьст залууг аварч байгаа хар арьст залуугийн зураг цахим орчинд хурдацтай тархжээ