BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

Төрийн албан хаагчдаас ХАНДИВ НЭРЭЭР мөнгө татсан уу?

Ковид-19 цар тахлаас сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор зарцуулж буй улсын төсвийн хөрөнгө,


 гадаадын тусламж, дотоодын хандивын зарцуулалтад мониторинг хийх төсөл” хэрэгжүүлж буй “Захиргааны шинэ санаачлага” ТББ-аас өнөөдөр (2020.09.22) мэдээлэл хийж, судалгааны дүнгээсээ танилцууллаа.

Тус байгууллагаас хэрэгжүүлж буй уг төслийн хүрээнд Нийслэлийн онцгой комисийн хандив, түүний зарцуулалт дээр дүн шинжилгээ хийсэн ба энэ талаар олон нийтэд дэлгэрэнгүй танилцуулсан юм.

Нийслэлийн Онцгой байдлын комиссын дансанд 2020 оны гуравдугаар сарын 5-аас дөрөвдүгээр сарын 01-ний хооронд нийслэлийн төрийн өмчит болон хувийн цэцэрлэг, сургуулиуд, нийт 337 байгууллагаас 227.2 сая төгрөгний хандив цугларчээ.

Хандивын үйл ажиллагаа нь мөн чанартаа иргэдийн өөрсдийн сайн дурын үндсэн дээр, тухайн байгууллагын хурлын протоколоор баталгаажин явагдах ёстой ч нийслэлийн төрийн болон хувийн өмчийн сургууль цэцэрлэгийн байгууллагын албан хаагчдын цалингаас шууд татах байдлаар авсан байх магадлалтай гэдгийг мониторинг хийсэн байгууллага онцлов.

Мөн дээрх хандив, тусламжийн мөнгөнөөс нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020 оны дөрөвдүгээр сарын 7-ний өдрийн А472 тоот захирамжаар “Короновируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодод ажиллаж байгаа мэргэжлийн байгууллагуудын албан хаагчдын халдвар хамгааллын хувцас, унаа хооны зардалд 211,7 сая төгрөг зарцуулахыг зөвшөөрч нэр бүхий 8 байгууллагад шилжүүлсэн талаар мэдээлэв.

Дүн шинжилгээний үр дүнд дараах хэд хэдэн зөрүү илэрчээ.

  • Нэг удаагийн амны хаалтны нэгжийн үнийг 700 төгрөгөөр тооцон худалдан авсан байна. Энэ нь зах зээлийн үнээс даруй 2-3 дахин өндөр үнээр тооцсон. Худалдан авалтын мэдээлэл ил тод биш.
  • Мөн N95 амны хаалтны нэгжийн үнийг 6500 төгрөгөөр тооцсон. Мөн зах зээлийн үнээс 2 дахин өндөр үнэ.
  • Зайнаас халуун хэмжигч нэгжийн үнэ 200,000 төгрөг. Мөн зах зээлийн үнээс даруй өндөр үнэтэй.

КОВИД-19 цар тахлын үед Нийслэлийн онцгой комисст хандивласан мөнгөн хандив, зарцуулалтын мэдээлэл

Он, сар, өдөр Байгууллагын нэр Дүн  /төгрөгөөр/
2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 10-ААС 6-Р САРЫН 12-НЫ ХООРОНД ХАНДИВЛАСАН МӨНГӨН МЭДЭЭЛЭЛ
1 2020.03.10 Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо                            8,491,000.00
2 2020.04.01-04.31 Төрийн болон төрийн бус өмчит боловсролын 337 байгууллагаас                        227,261,794.10
3 2020.04.31 Өөрийгөө танин мэдэхүй баясгалын төвөөс                               400,000.00
    Дүн                        236,152,794.10
4 2020.06.08 БГД-ийн татварын  хэлтэс                            3,884,870.00
5 2020.06.09 СХД-ийн татварын  хэлтэс                            2,666,819.00
6 2020.06.10 Нийслэлийн -ийн татварын  хэлтэс                            2,961,505.00
7 2020.06.11 ХУД-ийн татварын  хэлтэс                            2,557,952.68
8 2020.06.11 ЧД-ийн татварын  хэлтэс                            3,484,619.36
9 2020.06.12 БЗД-ийн татварын  хэлтэс                            3,502,608.00
    Дүн                          19,058,374.04
    Төрийн болон төрийн бус өмчит боловсролын байгууллагаас үлдэгдэл 337 -аас                            2,130,000.00
    НИЙТ ДҮН                        257,341,168.14

 

Нийслэлийн онцгой комисст хандивласан мөнгөн хандив, зарцуулалтын мэдээлэл

 

ЗАРЦУУЛСАН МЭДЭЭ
Он, сар, өдөр Байгууллагын нэр Дүн  /төгрөгөөр/ Тайлбар
1 2020.04.08 Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газар                          14,321,600.00  
2 2020.04.08 Нийслэлийн цагдаагийн газарт                          10,797,800.00  
3 2020.04.08 Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар                          56,100,000.00  
4 2020.04.14 Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар                          13,183,000.00  
5 2020.04.14 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар                          34,900,000.00  
6 2020.04.14 нийслэлийн боловсролын газар                          20,812,500.00  
7 2020.04.14 Нийслэлийн төрийн захиргааны албан хаагчид /160/                          40,470,000.00  
    Дүн                        190,584,900.00  
8 2020.04.14 Нийслэлийн онцгой байдлын газар                          21,158,000.00 шилжүүлсэн шилэн дансаар харагдахгүй байгаа
А/472 захирамжаар Коронвируст / КОВИД-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, иргэдийн эрүүл мэндийг хмагаалах зорилгоор сургалт хийхэд ззарцуулсан                        211,742,900.00 сургууль цэцэрлэгийн багш ажилчдын хандив мөнгийг 93 % зарцулсан
БУСАД
1 2020.04.07 СҮҮХНҮҮГийн комьютор                            2,500,000.00  
2 2020.04.29 ХУД-ын онцгой байдлын  хэлтэс                            1,800,000.00  
3 2020.04.29 ЧД-ын онцгой байдлын  хэлтэс                               900,000.00  
4 2020.04.29 СХД-ын онцгой байдлын  хэлтэс                            1,800,000.00  
5 2020.04.29 НД-ын онцгой байдлын  хэлтэс                            1,800,000.00  
6 2020.04.29 БЗД-ын онцгой байдлын  хэлтэс                               900,000.00  
7 2020.04.29 БГД-ын онцгой байдлын  хэлтэс                               900,000.00  
8 2020.04.29 УБ-ын онцгой байдлын  хэлтэс                            3,600,000.00  
9 2020.04.17 Аянгафарм ХХк амны хаалт бээлий                            6,958,000.00  
    Дүн                          21,158,000.00  
         
А/747 ЗАХИРАМЖААР УРАМШУУЛАЛ
1 2020.06.04 уб Шуурхай Удирдлагын газар                            1,000,000.00  
2 2020.06.04 Тээврийн цагдаагийн газар                            1,000,000.00  
3 2020.06.04 УБЦТ                            1,000,000.00  
4 2020.06.04 УБ Онцгой байдлын газар                            2,000,000.00  
5 2020.06.04 Нийслэлийн ЗДТГ                            6,000,000.00  
6 2020.06.04 НЭМГ                            1,000,000.00  
7 2020.06.04 УБМТГ                            2,000,000.00  
8 2020.06.04 УБ Цагдаагийн удтрдах газар                            2,000,000.00  
9 2020.06.04 Нийслэлийн Захирагчийн алба                            1,000,000.00  
10 2020.06.04 УБ МХГ                            2,000,000.00  
11 2020.06.04 ЧДЗДТГ                            1,000,000.00  
12 2020.06.04 Нийслэлийн нийтлэг Үйлчилгээний газар                            1,000,000.00  
    Дүн                          21,000,000.00  
         
2020 оны 7-р сард зарцуулсан материалын мэдээлэл
1 2020.07.04 НАНОПЛАНЕТ/ уснаас аврах цагираг.олс хантааз, шиддэг цүнхний үнэнд                            9,972,000.00  
2 2020.07.22 Магнай Трейд ХХК/шатахуун үнэнд хяналт шалгалтаар ажиллах ажилчдын/                            1,622,150.00  
3 ХУД-ын онцгой байдлын  хэлтэс                               375,000.00  
4 БХД-ын онцгой байдлын  хэлтэс                               375,000.00  
5 УБ-ын онцгой байдлын  хэлтэс                               375,000.00  
6 Тээврийн Цагдаагийн албаны Замын цагдаагийн газар                            4,397,600.00  
7 СХД-ын онцгой байдлын  хэлтэс                               375,000.00  
    дүн                          17,491,750.00  
         
    НИЙТ ЗАРЦУУЛСАН ДҮН                        250,234,650.00  
         
    ҮЛДЭГДЭЛ                            7,106,518.14  
         
    НОК БАЙГАА ҮЛДЭГДЭЛ                            6,561,517.84  
         
    АНДУУРСАН ХАРИЛЦАХ                               545,000.30  

 

Ковид-19 цар тахлын үед нийслэлийн онцгой комисст 2020 оны   3, 4, 5, 6-р сард хандивласан амны хаалт, түүнийг тараасан мэдээлэл

Он, сар өдөр Хандив тусламжийн зориулалт Байгууллага, хувь хүний нэр Материаллаг эд зүйлсийн нэр Хэмжих нэгж Тоо Үлдэгдэл
  2020 ОНЫ 3-Р САРЫН ХАНДИВЛАСАН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ
1 2020.03.03 COVID-19 Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны санхүү, аудитын тасаг амны хаалт ш 3400  
2 2020.03.09 COVID-19 ” Эрдмийн өргөө “  цогцолбор сургууль амны хаалт/ даавуун/ ш 1370  
3 2020.03.11 COVID-19 Нийслэлийн амгалан цоцгцолбор сургууль амны хаалт/ даавуун/ ш 705  
4 2020.03.25 COVID-19 Иргэн Ч:Буянжаргал амны хаалт/ даавуун/ ш 50  
      Дүн     5525                 -
  3-Р САРД ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ТАРААСАН БАЙДАЛ
1 2020.03.09 COVID-19 Постуудад үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдад олгосон амны хаалт ш 3400 2125
  2020 ОНЫ 4-Р САРД ХАНДИВЛАСАН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ
1 2020.04.01 COVID-19 “Урт цагаан шинэ эхлэл” ТББ амны хаалт / даавуун/ ш 300  
2 2020.04.13 COVID-19 “Эко констракшн” ХХК амны хаалт / даавуун/ ш 20000  
3 2020.04.29 COVID-19 Иргэн Ч:Буянжаргал амны хаалт / даавуун/ ш 101  
      Дүн     20401 22526
  2020 ОНЫ 4-Р САРД ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ТАРААСАН БАЙДАЛ
      Нийслэлийн онцгой байдлын газар амны хаалт / даавуун/ ш 95  
1 2020.04.20 COVID-19 НАА-105 амны хаалт / даавуун/ ш 78  
2 2020.04.20 COVID-19 Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв амны хаалт / даавуун/ ш 22  
3 2020.04.20 COVID-19 Чингэлтэй дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 111  
4 2020.04.20 COVID-19 Баянгол дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 52  
5 2020.04.20 COVID-19 Баянзүрх  дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 96  
6 2020.04.20 COVID-19 Багахангай дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 38  
7 2020.04.20 COVID-19 Багануур дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 53  
8 2020.04.20 COVID-19 Хан-Уул дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 129  
9 2020.04.20 COVID-19 Сонгинохайрхан  дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 134  
10 2020.04.20 COVID-19 Сүхбаатар  дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 85  
11 2020.04.20 COVID-19 Налайх  дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 58  
12 2020.04.20 COVID-19 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
13 2020.04.20 COVID-19 Нийслэлийн онцгой байдлын газар амны хаалт / даавуун/ ш 2000  
14 2020.04.16 COVID-19 НАА-105 амны хаалт / даавуун/ ш 675  
15 2020.04.16 COVID-19 Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв амны хаалт / даавуун/ ш 675  
16 2020.04.16 COVID-19 Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар амны хаалт / даавуун/ ш 2000  
17 2020.04.16 COVID-19 Нийслэлийн цагдаагийн удирдах  газар амны хаалт / даавуун/ ш 2000  
18 2020.04.16 COVID-19 Тээврийн цагдаагийн алба Замын цагдаагийн газар амны хаалт / даавуун/ ш 2000  
19 2020.04.16 COVID-19 Чингэлтэй дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 2000  
20 2020.04.16 COVID-19 Баянгол дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
21 2020.04.16 COVID-19 Баянзүрх  дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
22 2020.04.16 COVID-19 Багахангай дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
23 2020.04.16 COVID-19 Багануур дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
24 2020.04.16 COVID-19 Хан-Уул дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
25 2020.04.16 COVID-19 Сонгинохайрхан  дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
26 2020.04.16 COVID-19 Сүхбаатар  дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
27 2020.04.16 COVID-19 Налайх  дүүргийн ОБХ амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
28 2020.04.16 COVID-19 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар амны хаалт / даавуун/ ш 1000  
      Дүн     22301 225
  2020 ОНЫ 6-Р САРД ХАНДИВЛАСАН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ
1 2020.05. 11 COVID-19 Грийн Лийф Биотех ХХК KN-95 маск ш 3000  
      Дүн     3000 3225
  2020 ОНЫ 6-Р САРД ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ТАРААСАН БАЙДАЛ
1 2020.06.03 COVID-19 Нийслэлийн онцгой байдлын газар KN-95 маск ш 740  
2 2020.06.03 COVID-19 Нийслэлийн аврах анги 105 KN-95 маск ш 400  
3 2020.06.03 COVID-19 Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв KN-95 маск ш 60  
4 2020.06.03 COVID-19 Чингэлтэй дүүргийн ОБХ KN-95 маск ш 200  
5 2020.06.03 COVID-19 Баянгол дүүргийн ОБХ KN-95 маск ш 200  
6 2020.06.03 COVID-19 Баянзүрх  дүүргийн ОБХ KN-95 маск ш 200  
7 2020.06.03 COVID-19 Багахангай дүүргийн ОБХ KN-95 маск ш 200  
8 2020.06.03 COVID-19 Багануур дүүргийн ОБХ KN-95 маск ш 200  
9 2020.06.03 COVID-19 Хан-Уул дүүргийн ОБХ KN-95 маск ш 200  
10 2020.06.03 COVID-19 Сонгинохайрхан  дүүргийн ОБХ KN-95 маск ш 200  
11 2020.06.03 COVID-19 Сүхбаатар  дүүргийн ОБХ KN-95 маск ш 200  
      Дүн     2800  
               
  ХАНДИВЛАСАН НИЙТ АМНЫ ХААЛТЫН ДҮН     28,926  
               
  НИЙТ ТАРААЛТ     28,501 425

 https://zindaa.mn/3e6p

Төрийн албан хаагчдаас ХАНДИВ НЭРЭЭР мөнгө татсан уу?
Бусад мэдээ ▼

1
10-29
Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг олгоно

2
10-29
Соронзон орчныг тодорхойлох дагуул хөөргөв

3
10-29
Шинэ суурьшлын бүс дэх айл өрхүүдийг цахилгаанаар хангаж, хүчдэлийг сайжрууллаа

4
10-29
Хуулиа умартсан төрийнхний жагсаалтыг Ц.Түмэнцогт захиралтай "Эрдэнэс Оюу толгой" ХХК үргэлжлүүллээ

5
10-29
Цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөд төлбөрийн үлдэгдэлтэй хэрэглэгч хамрагдахгүй

6
10-29
Л.Оюун-Эрдэнэ: Г.Ёндон сайдын одоогийн албан тушаалтай хариуцлага тооцох боломжгүй

7
10-29
УИХ-ын гишүүн Д.Дамба-Очирын давж заалдах шатны шүүх хурал өнөөдөр болно

8
10-29
Танилц: Улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчид

9
10-29
Ерөнхий Сайд У.Хүрэлсүх Г.Ёндонд

10
10-29
Хятадыг хөгжүүлэх Ши Жиньпинийн шинэ стратеги юу байх бол?

11
10-29
2021 онд хууль зүйн салбарт төсвөөс 28.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгохоор төлөвлөжээ

12
10-29
Одоо байгаа УИХ богино настай...

13
10-28
БГД-ийн ИТХ-ыг яаралтай зарлан хуралдуулахыг шаардлаа

14
10-28
Нойргүйдлээс сэргийлж унтуулдаг малгай

15
10-28
"Сүнсний баяр"-ыг тэмдэглэхгүй байхыг БШУЯам сануулав

16
10-28
“FIFA”-гийн тэргүүн коронавирусний халдвар авчээ

17
10-28
Нарны гэрэл тусдаг Сарны талд ус байгаа болохыг тогтоожээ

18
10-28
Д.Нямхүү: ХӨСҮТ-д эмчлүүлж байгаа найман хүний биеийн байдал хүндэвтэр байна

19
10-28
Нийтийн албанд томилогдох 431 хүний урьдчилсан мэдүүлгийг хянан үзэв

20
10-28
Танилц: Нийслэлийн Засаг дарга Д.Сумъяабазарын зургаан орлогч

21
10-28
АНУ, Энэтхэг цэргийн хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлнэ

22
10-27
Танилц: Нийслэлийн Засаг даргын зургаан орлогч

23
10-27
Л.Хэмилтон "Формула-1"-д түрүүлсэн тоогоороо М.Шумахерийг гүйцжээ

24
10-27
ЭЗБХ: Төсөв хэлэлцэх хугацааг сунгах, гишүүдэд бүтээлчээр ажиллах бололцоог бүрдүүлэх саналыг гаргав

25
10-27
Шилдэг их сургуулийн 30 гаруй албан хаагчдыг шалгав

26
10-27
Дэд сайд Б.Мөнхжин НҮБ-ын 75 жилийн ойд зориулсан өндөр түвшний уулзалтад үг хэллээ

27
10-27
ТТБЗ: 2021 оны төсвийн төсөлд өгсөн санал, дүгнэлт

28
10-27
Эмийн бүртгэлийн загвараас зөрүүтэй эмийг худалдаж байсныг таслан зогсоолоо

29
10-27
Цахилгаан хялбар бүртгэлд нэгдлээ

30
10-27
Хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга Роналдиньо коронавирусээр халдварлажээ

31
10-27
Армени, Азербайжан гал зогсоохоор тохиролцжээ

32
10-27
“Ачит Ихт”-ийн лоббигоор Ашигт малтмалын хуульд өөрчлөлт оруулсан уу?!

33
10-27
Хөнгөлөлттэй эмээр ахмадуудын амьдрах хоногоос “хумслахаа” зогсооё

34
10-27
АТГ: УИХ-ын нэр бүхий гишүүдийг яллагдагчаар татан шалгаагүй

35
10-27
ДЭМБ: Европ халдварын голомт болоод байгаа боловч тархалтыг хяналтад авах боломжтой

36
10-27
“100 жилийн ойд ирэх У.Хүрэлсүхээс өөр Ерөнхий сайд үлдэхгүй нь”

37
10-26
“Этик” продакшн ХОЁР НАС хүрчээ

38
10-26
Орон нутгийн төсвийг У.Хүрэлсүх, Л.Оюун-Эрдэнэ, Г.Занданшатар нарын тойрог тасархай тэргүүллээ

39
10-26
Л.Нинжжамц ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт өгөөгүй гэв

40
10-26
68 тэрбум төгрөгийн зээлтэй “Чингис хаан” банкны эзэд хэн бэ

41
10-26
УУХҮ-ийн сайд Г.Ёндон: Татварын мөнгөөр биш дотоод журмын дагуу хүүхдийнхээ төлбөрийг төлсөн

42
10-26
Польшид үр хөндүүлэхтэй холбоотой шийдвэрийг эсэргүүцсэн жагсаал болжээ

43
10-26
С.Батболд дэлхийн зүүн төвийн улс төрийн хүчнүүдийн цахим хуралд илтгэл тавив

44
10-26
Хүүхдийн тэтгэлгээ төлөөгүй зугтсан эцэг, эхийг цагдан хорьж, албадан хөдөлмөр эрхлүүлнэ

45
10-26
НҮБ-д Монгол гишүүнээр элссэн нь Монголын түүхэн дэх хамгийн том үйл явдлуудын нэг

46
10-26
Хятадын хэвлэл: “Mongolian Airlines”-ээр ирсэн таван хятад иргэнээс COVID-19-ийн халдвар илэрсэн

47
10-26
Иогийн 30 сая төгрөгийн төлбөрөө улсаас төлүүлсэн Х.Бум-Эрдэнэ хянан шалгагч Д.Ганбатад 45 сая төгрөгийн орон сууцны дэмжлэг үзүүлжээ

48
10-26
“Гадаадын иргэдийг аргалж өгнө” хэмээн хахууль авсан цагдаагийн офицерыг шалгаж байна

49
10-26
Шүүхэд очсон Сү.Батболдтой холбоотой баримтад юу байгаа вэ?

50
10-24
30 мянган хонины талаар урд хөршийнхөн хэрхэн бичив

51
10-24
“Эрдэнэтийн эхлэл-Эрдмийн уурхай”-н шилдгүүд тодорлоо

52
10-24
В.Зеленский: Дайныг зогсоож чадахгүй бол би суудлаа өгнө

53
10-24
IQ нь 210-тай гоц ухаантан хүүгийн амьдрал гэнэт өөрчлөгдөв?

54
10-24
ЭРДЭНЭТ: Мэргэжлийн баяраараа мод тарив

55
10-24
“Microsoft”, “SpaceX компаниуд сансрын хиймэл дагуулуудад суурилсан үүлэн технологийн сүлжээ байгуулна

56
10-24
Монгол Улс “FATF”-ын саарал жагсаалтаас гарлаа

57
10-24
Улаанбаатар хотын 35 дахь дарга Д.Сумъяабазар

58
10-24
ЭМЯ: Есөн хүнээс коронавирус илэрч, эмчлүүлж байгаа 14 хүний биеийн байдал хүндэвтэр байна

59
10-24
О.Тэгшгэрэл: MNB World сувгийг хаах асуудлыг би, байгууллагадаа сэтгэл дундуур бусад сувгийн уран бүтээлчид ч шийдэхгүй

60
10-24
Д.Сумьяабазарыг УИХ-ын гишүүнээс чөлөөллөө

61
10-24
М.Эрдэнэбат: МҮОНРТ 20 эсвэл 2 жил ажилласан хэн нэгний бус Монголын өмч, ард түмний өмч

62
10-24
BOLOD ДОЛОО ХОНОГЫН ТОЙМ: Нийслэл шинэ засагтай болсон ДОЛОО ХОНОГ

63
10-24
ШУУРХАЙ: Монгол улсыг “Саарал жагсаалт”-аас гаргаснаа ФАТФ-аас албан ёсоор мэдэгдлээ

64
10-24
Томуугийн вакцинаас болж БНСУ-д хүн нас барсан гэх мэдээлэл нотлогдоогүй

65
10-23
Г.Батзаяа: Уучлаарай, ”Алтан төлийн эзэн” Монголын радиогийн өмч, Хэнбугай нь ч сарвалзах эрхгүй

66
10-23
Хятадын хэвлэл: “Mongolian Airlines”-ээр ирсэн таван хятад иргэнээс COVID-19-ийн халдвар илэрсэн

67
10-23
НИТХ-ын тэргүүлэгчидтэй танилц

68
10-23
Тайландын Ерөнхий сайдад огцрох гурав хоногийн хугацаа өглөө

69
10-23
Танилц: НИТХ-ын шинэ дарга, тэргүүлэгчид

70
10-23
Д.Сумъяабазарыг УИХ-ын гишүүнээс чөлөөлж, Ерөнхий сайд батламжлах л үлдлээ

71
10-23
ШӨХТГ-ын дарга Б.Бат-Эрдэнэ сар бүр цалингаа “Ид шидийн орон”-д хандивлахаар болжээ

72
10-23
Д.Нямхүү: Сиатлын онгоцоор ирсэн иргэнээс 20 дахь хоног дээрээ коронавирус илэрсэн

73
10-23
БНХАУ-ын найруулагчид "Фантастик Продакшн" МОНГОЛ БИЧГЭЭР татгалзсан хариу хүргүүлжээ

74
10-23
МИАТ компани Солонгосын шүүх дээр 20 гаруй тэрбум вонын өрөнд унах эрсдэлд оржээ

75
10-23
Хонь хүлээлгэн өгөх ёслол болов

76
10-23
“Lady first” эмэгтэйчүүд уламжлалтын эмнэлэг “VIPEXPO”-д нэгдлээ

77
10-23
Э.Сноуден ОХУ-д хугацаагүйгээр оршин суух зөвшөөрөл авчээ

78
10-23
Стандартгүй авто зам

79
10-23
Б.Ундармаа: Шударга ёс яллаа!!

80
10-23
Шинээр баригдаж буй барилгад гал гарлаа

81
10-23
МҮОНРТ-ээр хэн оролдов

82
10-23
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн гол хөзөр

83
10-23
Өөрөөсөө засаг хүлээж авсан Ерөнхий сайдын “танилцах аялал” үргэлжлэв

84
10-23
Ц.Элбэгдоржийн Ерөнхийлөгч Х.Баттулгатай хийх "дайн" АН-ыг сэргээх үү, сөхрүүлэх үү

85
10-23
Дэгийн тухай хуульд оруулж буй нэмэлт, өөрчлөлт

86
10-22
“ЖДҮ-чин” Б.Ундармаа суллагдаад олон хохирогчтой хэргээ сарниулах уу?

87
10-22
Турк Азербайжан руу цэргүүдээ илгээхэд бэлэн гэв

88
10-22
Д.Тогтохсүрэн: СХД-т нөхөн сонгууль явуулна

89
10-22
Д.Сумъяазар УИХ-ын гишүүнээс татгалзаж, хотын даргад нэр дэвшихээр болжээ

90
10-22
Чуулганы хуралдааныг анх удаа эмэгтэй гишүүн удирдлаа

91
10-22
“The Woman” шилдэг продюсерын шагнал хүртжээ

92
10-22
Д.Амарбаясгалан: Төрийн албан тушаалд очихгүй, МАН-ыхаа ажлыг хийнэ

93
10-22
"ХААХҮ-ийн сайдын Шилэн дансны холион бантан"

94
10-22
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 136 тэрбумын оронд үл хөдлөх хөрөнгө авахаар болжээ

95
10-22
Т.Бадамжунай хаана явна?!

96
10-22
Зургаа дахь оролдлого буюу монголчуудад хаалттай казино байгуулъя

97
10-22
300 тэрбумын эх үүсвэрээр наймыг зургаан хувь руу шилжүүлэх хувилбар

98
10-22
Боловсролын салбар алдагдсан жилүүдээ хэрхэн нөхөх вэ?

99
10-22
Ц.Элбэгдорж АН-ын гишүүнчлэлээ сэргээнэ

100
10-21
Нийслэлийн ИТХ-ын анхдугаар хуралдааны тов гарлаа