BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан


» Үндсэн сайт / Desktop хувилбар /
Сүүлийн үеийн 100 мэдээ

КОВИД-19 халдвар хамгааллын олон улсын туршлага: ОХУ-ын жишээ

ОХУ-д нийт халдвар авсан хүний тоо 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны байдлаар 2 сая 162 мянга боллоо. 


Нэг өдөрт халдвар авсан хүний тоо 9 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногоос эхлэн огцом өсөж, одоо өдөрт халдварлагсдын тоо 25 мянга хүрээд[1] байна. Хэдийгээр албан ёсны тайлан, мэдээнд энэхүү статистикийг баримталж байгаа ч энэ нь ихээхэн бууруулсан үзүүлэлт бөгөөд 6 дахин нэмэгдүүлж тооцвол бодит үнэнтэй ойртох[2] тухай мэргэжилтнүүд хэлж байгааг оросын “Независимая газета” сонинд өгүүлжээ. 

ОХУ-ын Засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 3-нд буюу дотоодод халдвар тархсанаас 1 сарын дараа Коронавирусын халдварын улмаас нөхцөл байдал дордсон үед хамгийн их хор хохирол амсаж байгаа эдийн засгийн салбар нэгжүүдийн жагсаалтыг[3] гаргаж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг дэмжих, санхүүгийн тусламж, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор “Төв банкны тухай Холбооны хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”, бусад холбогдох хууль тогтоомжууд, зээлийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн заалтыг цар тахлын эсрэг авах арга хэмжээнд хэрэглэх төлөвлөгөө гарган баталсан. Манай улс бүх бизнес үйл ажиллагаагаа хорьж зогсоох биш, харин ОХУ-ын жишгээр эрсдэлд орж буй салбар нэгжүүдийг яаралтай тодорхойлж, зээл тусламж, хөнгөлөлт үзүүлэх асуудлыг нэн тэргүүнд шийдвэрлэх шаардлагатай байна.

    ОХУ-д хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүдээс манай улсад хуулбарлах боломжгүй, нөөц бололцоо хүрэхгүй, эсвэл огт байхгүй салбар (вирус судлал, хүнд машин техникийн үйлдвэрлэл)-ын үйл ажиллагааг орхиод, манайд хэрэгжүүлж болзошгүй гэсэн зүйлсийг ерөнхийд нь багцлан үзлээ. Үүнд нэгдүгээрт, эрүүл мэндийн салбар, хоёрдугаарт, нийгмийн эмзэг бүлгийнхэнд хандсан халамжийн үйлчилгээ, гуравдугаарт, эрсдэлд ороод байгаа байгууллага компани, жижиг дунд үйлдвэрлэлд зориулсан санхүүгийн дэмжлэг тусламж гэсэн чиглэлийг хамааруулж байна. 

    Эрүүл мэндийн салбарт: коронавирусын эмчилгээнд зориулсан эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, ор хангамжийг нэмэгдүүлэх; эм, эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг, бүтээгдэхүүн борлуулдаг байгууллагуудын үйлчилгээг илүү түргэн шуурхай болгох зорилгоор аливаа зөвшөөрөл олгох процедураас чөлөөлөх, татварын хөнгөлөлт үзүүлэх; коронавирусын эсрэг хэрэглэх эм тариа, вакциныг гаалийн татвараас чөлөөлөх; тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг импортыг татвараас чөлөөлөх; шинжилгээний 370 төв, вакцин гаргахаар ажиллаж байгаа 7 төвд[4] санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх; сайн дурын ажилтнуудад хүндрэл учруулахгүй шаардлагатай эм тариа, наад захын хүнсний бүтээгдэхүүнийг олгодог байх зэрэг үйл ажиллагаанд хэр хэмжээний зардал гаргахыг хуваарилсан байна. Манай улсад шинжилгээний төвүүдийг яаралтай олшруулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах хэрэгтэй. Энэ салбарт засгийн газраас үзүүлсэн дэмжлэгүүдийг харахад манай улсад аливаа хөнгөлөлт үзүүлж, зарим татвараас эрүүл мэндийн байгууллагыг чөлөөлөх зэрэг үйл ажиллагааг явуулж байгаа хэдий ч 60-аас дээш насны хүмүүсийг халамжилж байгаа хүмүүст наад захын хүнсний болон эмийн бүтээгдэхүүнийг чирэгдэлгүй олгох, мөн эмзэг бүлгийн хүмүүст тусламж дэмжлэг үзүүлж байгаа сайн дурынханд тодорхой хэмжээний үйлчилгээний хөнгөлөлт үзүүлэх зэргийг хэрэгжүүлэх боломжтой. 

    Нийгмийн эмзэг бүлгийнхэнд зориулсан халамж үйлчилгээ: Хүүхдүүдэд үзүүлэх халамж үйлчилгээг сар тутмын, нэг удаагийн, мөн нас насаар ангилан төрөл бүрийн халамж олгож байгаагаас гадна 1,5 нас хүртэлх хүүхэд халамжилж байгаа хүний тэтгэмжийг 2 дахин нэмэх, ажлаас халагдсан тохиолдолд ажилгүйдлийн тэтгэмжээс гадна хүүхдүүдийн тоогоор нэмэлт тэтгэмж өгөх гэх мэт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна. Мөн ажлаас халагдсан тохиолдолд ажилгүйдлийн тэтгэмжийг албан тушаал хамааралгүй нэг дүнгээр олгох, нэмэлтээр тодорхой заасан хугацааны сургалтанд үнэ төлбөргүй суух, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх; хүнд өвчтэй хүмүүсийг асран халамжилж байгаа сайн дурын ажилтнуудыг цалинжуулах; эмч, сувилагч, асрагч нарт нэмэгдэл цалин олгох ажлыг зохион байгуулжээ . Энд дурдаж буй богино хугацааны сургалтуудад үнэ төлбөргүй сургах хөтөлбөрт 2,9 тэрбум рубль[5] гаргаж байгаа нь нэг талаас ажилгүй иргэдээ дэмжих, нөгөө талаас энэ төрлийн бизнес эрхэлдэг байгууллагууддаа дэм болох юм. Манай улс хүүхдийн 100,000 төгрөгөөс өөр халамжид зориулж их хэмжээний хөрөнгө зарцуулах чадамжгүй тул ажилгүй иргэддээ боловсрол олгох, дижитал платформ хөгжүүлж дөнгөж эхэлж байгаа гарааны бизнесийнхэнд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэх боломжтой. 

    Санхүүгийн дэмжлэг: Цар тахлаас болж хор хохирол амсаж байгаа салбар, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй, урт хугацааны зээлийг олгох, татвар болон даатгалын төлбөрийн хугацааг 3-6 сараар хойшлуулах, дахин сунгах, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн хүрээг өргөтгөх, хүүг бууруулах, бүх бизнесийг дэмжих зээл гаргах, огт ажиллах боломжгүй байгаа агаарын тээврийн болон аялал жуулчлал, зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхэлдэг бизнесүүдийг дэмжих зорилгоор үндсэн зээлийн төлөлт, татварын төлбөрийг хойшлуулах арга хэмжээг авчээ. Манай улсын хувьд аялал жуулчлал, зочид буудлын үйлчилгээний салбарын хөгжил сайнгүй, тухайн компаниуд улирлын чанартай үйл ажиллагаа эрхэлдэг, хугацаа богино зэрэг шалтгаан их тул энэ салбарын татварыг хойшлуулах биш, тодорхой хугацаанд чөлөөлөх шаардлагатай. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох зээлийн хүрээг бусад улсад нэмэгдүүлж, зээлийн хүүг багасгаж байхад манай улсын 2021 оны төсөвт энэ санхүүжилтийг бүрмөсөн зогсоосон. 

    Бусад: Төр захиргааны үйл ажиллагаанд: ОХУ-ын засаг захиргааны үйл ажиллагааны хүрээнд хийгдэх аливаа зөвшөөрөл, лиценз олгох, сунгах ажлын заримыг бүрмөсөн үгүй болгох, заримыг автоматаар сунгах, аливаа төрийн ажиллагааг хялбаршуулах зэрэг ажил хийгдэж байгаагаас ихээхэн хэмнэлт хийгдэж байна. Боловсролын салбарт: зайны сургалтын 30 платформ ажиллаж, сурагчид ба оюутнуудын онлайн сургалтын нөхцөлийг хангах; эрдмийн цол, зэргийг зайнаас хамгаалах; холбооны эрдэм шинжилгээний болон боловсролын байгууллагуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэх мэт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Эдгээр арга хэмжээ манай улсад хэрэглэгдэж байна. Гэхдээ ерөнхий боловсролын сургуулиудад ашигладаг дотооддоо боловсруулсан платформ байхгүй. Энэ нь зөвхөн цар тахлаар хязгаарлагдах зүйл биш тул энэ чиглэлд хөрөнгө оруулж, боловсруулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байна

КОВИД-19 халдвар хамгааллын олон улсын туршлага: ОХУ-ын жишээ
Бусад мэдээ ▼

1
01-28
Ц.Мөнхцэцэг: Засгийн газар солигдсон ч Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, МАН-ын амлалт өөрчлөгдөхгүй

2
01-28
Халдварын голомт хумигдсан тул хоёрдугаар сарын 1-нээс нээгдэхээр болжээ

3
01-28
Д.Амарбаясгалан: Би сайд болохгүй, намдаа ажиллана

4
01-28
ЭМЯ: Коронавирусийн 25 тохиолдол нэмэгдэж, улсын хэмжээнд халдварын 1692 тохиолдол боллоо

5
01-28
Байгальд ээлтэй М.Оюунчимэг гишүүнд байгалиа даатгая Л.Оюун-Эрдэнэ сайд аа!

6
01-28
ХӨСҮТ-ийн захирлаар Д.Наранзул томилогджээ

7
01-28
Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо "Тэлмүүн таур" хотхоноос халдвар илэрчээ

8
01-28
АОК: Говь-Алтай аймагт сэжигтэй тохиолдол бүртгэгдээгүй

9
01-28
"Х апартмент" хотхоны үйлчлэгчээс халдвар илэрч, СӨХ-ийн 4 ажилтны түргэвчилсэн оношлуур эерэг гарчээ

10
01-28
Төрийн тахилгат ууланд олгосон лицензүүд-7

11
01-28
Х.Баттулга, У.Хүрэлсүх нар нударга зөрүүлсэн үү?

12
01-28
Ч.Хүрэлбаатар: БНХАУ үнэгүй вакцин нийлүүлэхээ мэдэгдсэн

13
01-27
С.Эрдэнэ: Бүхнийг хаяад дараагийнхаа сонгууль руугаа явлаа гэж байгаа бол хариуцлага тооцох эрх нь сонгогчдын л гарт байгаа

14
01-27
Улаанбаатараас Увсад очсон хоёр иргэний түргэвчилсэн шинжилгээ эерэг гарчээ

15
01-27
Монгол Улсын 32 дахь Ерөнхий сайдаар Л.Оюун-Эрдэнэ томилогдлоо

16
01-27
С.Ганбаатар гишүүний амь насаа эрсдэлд оруулж байгаа асуудлыг нэн яаралтай шийдэх ёстой гэж үзэж байна. Миний дүү үүнийг хурдан шийдээрэй

17
01-27
Африкт л байдаг хуурамч шатахууныг Монголд хуулиар дархалжээ

18
01-27
ДЭМБ: “COVID-19”-ийн вакцины хоёр талын гэрээ “COVAX”-ийг эрсдэлд оруулж байна

19
01-27
Ч.Хүрэлбаатар: Энэтхэгээс вакцин оруулж ирэх бэлтгэлээ хийж байна

20
01-27
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Л.Оюун-Эрдэнийг Ерөнхий сайдаар томилох саналаа УИХ-д хүргүүлжээ

21
01-27
Сүүлийн үед хүүхдүүдийн дэлгэцийн хэрэглээ ихсэж байна

22
01-27
МҮОНРТ-ийн Ерөнхий захирлын ажлын байрны нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

23
01-27
Б.Мөнхбаатар: Оюу толгойн хөрөнгө оруулагч талд Монгол улсын засгийн газар үндэслэлтэй, баримттай шаардлага тавьж буй

24
01-27
Хилчид хүний амь аварлаа

25
01-27
Эв нэгдлийг илэрхийлэгч Ерөнхийлөгч нийгэмд хямрал үүсгэлээ

26
01-27
ЭМЯ: Наркологийн төв эмнэлэгээс 2, Сүхбаатар дүүргийн 2,5-р хорооны тандалтаар 2 хүний шинжилгээнээс ковид-19 халдвар илэрлээ

27
01-27
Энэтхэг, Хятадын цэргүүд хил орчимд мөргөлджээ

28
01-27
Амстердамын үймээн үүсгэгчид машин, гүүр дэлбэлжээ

29
01-27
УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатарыг албадан эмчилгээнд хамруулах шийдвэр гаргажээ

30
01-27
В.Путин, Жо Байден нар утсаар ярьжээ

31
01-27
Хүүхдийнхээ аюулгүй байдалд тоомжиргүй хандахаа хэзээ болих вэ, эцэг эхчүүд ээ

32
01-27
Улаанбаатараас Ховд аймагт очсон 2 хүний ПСР шинжилгээ эерэг гарч, халдвартай нь батлагджээ

33
01-27
Монголын нийгэм сүйрлийн зүг

34
01-27
У.Хүрэлсүхийн тэргүүлсэн Засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд юу хийв?

35
01-27
Хятад улс гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хамгийн их татсан орон болжээ

36
01-26
Э.Одбаяр: Жагсаалыг улс төржүүлж турхирсан Женко Х.Баттулгын бүлэглэлийг хууль хяналтыг байгууллагаас шалгахыг шаардаж байна

37
01-26
Э.Одбаяр: Улсын эдийн засгийг 10 гаруй жил гацааж буй Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад хууль үйлчлэхгүй байна

38
01-26
БОАЖ-ын сайдаар М.Оюунчимэгийг томилж, эхлүүлсэн ажлыг нь дуусгая

39
01-26
Олон Улсын сэтгүүлчдийн холбооны гишүүнчлэлээ баталгаажууллаа

40
01-26
Сүхбаатарын талбай дээр байсан хоёр иргэний шинжилгээний хариу СӨРӨГ гарсан

41
01-26
Нийслэлийн 4000 өрхөд хүнсний багц хүргүүллээ

42
01-26
Түмэн асуудалтай тулах Л.Оюун-Эрдэнэ

43
01-26
Үсчингээр үйлчлүүлсэн нэг гэр бүлийн гурван хүн халдвар авчээ

44
01-26
ЭМЯ: Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хорооны нийтийн байрнаас 7 хүнээс халдвар илэрлээ

45
01-26
Оросын залуу үеийнхний шаардлага “Путин зайл”

46
01-26
Хий дамжуулах хоолойн ТЭЗҮ-ийг боловсруулах компанийг Монголд бүртгэв

47
01-26
Дональд Трампт импичмент зарлах тухай тогтоолыг Сенатын танхимд өргөн барив

48
01-26
“Aриг” банкийг дээрэмдэж буй операц

49
01-26
Хурандаа маань фронтоо хаяад хар тавхайгаа гялалзуулан зугтаав

50
01-26
Цар тахал ба хариуцлага-2

51
01-26
Сүхбаатар дүүргийн дараах хороодод энэ сарын 28-ныг хүртэл хөл хорио тогтоолоо

52
01-26
Зуны олимп болох уу?

53
01-26
Энэтхэг, Хятадын цэргүүд хил орчимд мөргөлджээ

54
01-26
МАХН: С.Ганбаатарын амь эрссэн тэмцлийг дэмжихийг уриалж байна

55
01-25
ФОТО: Талбай дээр байгаа иргэдийг тусгаарлалтад, шинжилгээ авч байна

56
01-25
Талбай дээр байгаа иргэдийг тусгаарлан, шинжилгээ авч байна

57
01-25
С.Ганбаатар: Хуурай өлсгөлөн зарлах уу, өөрийгөө шатаах уу гэдгээ эхнэртэйгээ ярьж байж шийднэ

58
01-25
Д.Тогтохсүрэн: Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг хүлээн авах боломжгүй

59
01-25
АН Л.Оюун-Эрдэнийг Ерөнхий сайдаар томилохыг дэмжихгүй

60
01-25
Биеэ засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө зас Ерөнхийлөгч өө!

61
01-25
ФОТО: УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатар өлсгөлөн зарлаж байна

62
01-25
Ази номхон далайн худалдааны хэлэлцээрт элсчээ

63
01-25
Хар тамхины наймааны "хаан" гэгддэг Цэ Чи Лоп баривчлагджээ

64
01-25
Албан ёсны "муу дүн"

65
01-25
Халуун сэдэв: Оросын жагсаалын УЧИГ ТАЙЛАГДАВ уу?

66
01-25
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга шүүхийн тухай хуульд хэсэгчилсэн хориг тавилаа

67
01-25
АНУ-д халдвар авсан хүний тоо нэмэгдсэнийг тангараг өргөх ёслолтой холбоотой гэж үзэж байна

68
01-25
ЭМЯ: Тусгаарлалтад байсан иргэдийн давтан шинжилгээ болон БЗД-ийн 4,5,8-р хороо, ЭМЯ-ны нэг ажилтнаас халдвар илэрлээ

69
01-25
ЖДҮ эрхлэгчид ажлын байраа хадгалж чадахгүйд хүрчээ

70
01-25
ХҮН таны замаар ийм жудаггүй явбал мал болоход амархан харагдаж байна

71
01-25
Эсэргүүцлийн жагсаалд Путиний дэмжигчдээс хамаагүй цөөн хүн оролцдог гэв

72
01-25
Энэтхэг улсаас ирэх COVID-19-ийн эсрэг вакцинд итгэж болох уу?

73
01-25
Б.Бат-Эрдэнэ:НӨАТ сугалааг болиулах саналыг хүргүүлнэ

74
01-25
У.Хүрэлсүх хаалга савж, Х.Баттулга хормойдсоор хоцорсны ард юу байв?!

75
01-25
Өнөөдөр 15.00 цагт Ерөнхий сайдыг томилох асуудлыг хэлэлцэнэ

76
01-25
Чуулганаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдыг томилох асуудлыг хэлэлцэнэ

77
01-25
Мексикийн Ерөнхийлөгч коронавирусний халдвар авчээ

78
01-24
О.Гэрэлт-Од: Залуучуудаа алт болгоё

79
01-24
Ж.Сандагсүрэн: Иргэд QR кодоо байнга уншуулвал нийслэлд хатуу чанга хөл хорио тогтоох шаардлага үүсэхгүй

80
01-24
АРХИВ: Д.Сумъяабазар "ЭМЯ өөрсдийнхөө амрыг хараад хатуу хөл хорио тогтоох гээд байх юм"

81
01-24
ХӨСҮТ: Халдварын тархалт их, халдварт өртөх эрсдэл өндөр боллоо

82
01-24
А.Отгонбаатар: Жагсаалыг Х.Баттулга засгаа самрах тоглоом болгож завааруулсан

83
01-24
Ясүхиро Ямашита: Олимпийн наадмаа амжилттай зохион байгуулж, дэлхий дахинаа хүч чадлаа илтгэн харуулна

84
01-23
Хотын даргын орлогч Ж.Сандагсүрэн худалдааны төвүүдэд хяналт тавин ажиллаж байна

85
01-23
Нийслэлийн Засаг дарга Д.Сумъяабазар А/25 тоот захирамж

86
01-23
Нийт 16 сул орон тоонд төрийн албаны тусгай шалгалт зарлалаа

87
01-23
“Дэм дэмэндээ 2” аяны хүрээнд 200 өрхөд хүнсний багцын тусламж хүргүүллээ

88
01-23
Хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлийг батлав

89
01-23
BOLOD ДОЛОО ХОНОГИЙН ТОЙМ: Хүний эрхийн төлөөх иргэдийн тэмцэлд Засгийн газар буууж өгсөн дуулиант ДОЛОО ХОНОГ

90
01-22
НОК: Маргаашнаас үсчин, бүх төрлийн барааны худалдаа, үйлчилгээг нээнэ

91
01-22
Л.Оюун-Эрдэнийг нэр дэвшүүлэх албан бичгийг Ерөнхийлөгчид гардуулав

92
01-22
Шинэ үеийн “попчин” ХҮНам одоо больё оо!

93
01-22
Яруу найрагч Д.Галсансүхийн өмгөөлөгч ирээгүй тул шүүх хурлыг хойшлуулжээ

94
01-22
Ерөнхийлөгч Авлигын эсрэг хуулийн өөрчлөлтөд хэсэгчилсэн хориг тавилаа

95
01-22
Цагаан ордны веб сайт олон хүйсийн сонголттой болжээ

96
01-22
Улсын хилээр хориотой эд зүйл нэвтрүүлэхийг завджээ

97
01-22
Ганданд жил бүр 12 тэрбум төгрөг төсөвлөх нь гарцаагүй тулгамдсан асуудал мөн үү?

98
01-22
"Баянмонгол" хорооллын нэг иргэнээс халдвар илэрлээ

99
01-22
Дуулиан: Солонгосын Ерөнхийлөгч үрчилж авсан хүүхдээ "сольж" болно гэв

100
01-22
Ажлын хариуцлага алдсан "Хэрээдэй" ХХК-ны асуудал хэрхэн шийдэгдэх вэ Салбарын сайд аа?!