Ажиглалтад байсан уг иргэний шинжилгээний хариу давтан шинжилгээгээр эерэг гарлаа. Тусгаарлалтад байсан учир ойрын хавьтлуудыг нь илрүүлж мөн адил тусгаарлаад байна. З нь Дархан-Уул аймгийн иргэн аж.