BOLOD.MN - Мэдээллийн нэгдсэн сан
С.Давааням: Бидэнд хүн төвтэй төлөвлөлт хэрэгтэй
2023-03-30

“Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын Бүс нутаг, хот суурины төлөвлөл­тийн хэлтсийн дарга С.Даваанямтай ярилцлаа.

С.Давааням: Бидэнд хүн төвтэй төлөвлөлт хэрэгтэй

-Монгол Улсын хүн амын нутаг­шилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулах судалгааны ажлын явц ямар байна вэ?

-Монгол Улсын хүн амын нутаг­шилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл /ХАНСХЕТ/-ийг боловсруулах судалгааны ажил 2018 оны зурга­дугаар сараас эхлээд тав дахь жил­дээ явж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Алсын хараа 2050” хөтөлбөр, Хот байгуулалтын тухай хууль зэрэг баримт бичигт тус төслийг боловсруулж хэрэг­жүүлэхээр заасан. Өнөөдөр Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой харьцаа алдагдсан.

Гол нотолгоо нь Монгол Улс нэг хүнд ногдох газар нутгийн хэмжээгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг ч эсрэгээрээ нийт хүн амын хамгийн их хувь буюу тал хувь нь ганц Улаанбаатар хотдоо суурьшдаг гэдгээрээ ч мөн дэлхийд тэргүүлдэг. Энэ нь хүрээлэн буй орчны бохирдлоос гадна авто замын түгжрэл, эдийн засгийн өсөлтийг сааруулах, төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжид сөргөөр нөлөөлж, ачаалал нэмэгдэх, байгалийн гамшигт өртөмтгий, халдварт өвчин богино хугацаанд хүн амын хамгийн их хувьд тархах өндөр эрсдэлтэй улсуудын тоонд орж байна. Тиймээс энэ судалгааг явуулах нийгэм, эдийн засгийн бодит хэрэгцээ, шаардлага үүссэн. 

Эхний хоёр жилд өнөөгийн байдлын судалгааг хийсэн. Энэ хүрээнд Монгол Улсын нийт 235 сум, суурин газраар орон нутгийн судалгааг хийсэн. Дараагаар нь Хот байгуулалтын үнэлгээний тайланг хийлээ. Одоо төлөвлөлтийн шийдлийг боловс­руулж, хэлэлцүүлэх ажил явж байна. Өөрөөр хэлбэл, бүх аймаг, зарим сум, Засгийн газрын яамд болон холбогдох агентлагуудад энэ судалгааны төлөвлөлтийн шийдлээ танилцуулж, санал авах, хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна. Су­дал­гааны ажил ерөнхийдөө дуусах шатандаа орсон. Хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмжүүдийг нэгт­гээд ХАНСХЕТ-ийн төлөвлөлтийн шийд­лийг эцсийн байдлаар боловр­суулж, 2023 оны эхний хагас жилдээ баг­таан Засгийн газар, УИХ-д хэлэл­цүүлэн батлуулахаар төлөвлөж байна.

-Монгол Улсын хүн ам, суурьш­лын хөгжлийг ямар хугацаанд төлөвлөн тооцсон бол?

-2040 он хүртэл Монгол Улсын хүн ам хэд болж өсөх вэ, ямар байршил, төлөвлөлттэй байвал орон зайн хувьд оновчтой байх вэ гэсэн төлөвлөлтийг зураглалаар гарган боловсруулсан. Монгол Улсын нийт хүн амыг 2040 он гэхэд 4 сая 567 мянган хүн амтай байхаар төлөвлөсөн. Ингэхдээ бүх хот, сумаар нь хүн амын өсөлтийг гаргаснаараа ач холбогдолтой. Улаанбаатар хотын хувьд одоогийн ердийн өсөлтөөрөө явбал 2040 онд 2.5 болж өсөхөөр байгаа. Харин төлөвлөлтийн хүрээнд хэт өсөлтийг хязгаарлаж, дагуул хотын хамт хоёр саяд хязгаарлахаар төлөвлөсөн.

Өнөөдрийн нөхцөлд зарим хот, сууринд хүн амын өсөлтийг хэт өөдрөгөөр тооцож, хэрэгцээ, шаард­лагаас давсан дэд бүтэц, барилга байгууламж барьж, төсвийн хөрөнгө оруулалтыг зарим талаар үр ашиггүй болгосон тал бий. Энэ төслөөр эдгээр алдааг давтахгүйгээр бодит хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хүчин чадалтай, орон зайн оновчтой байршил, ач холбогдлын зөв эрэмбэ дараатайгаар гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөрүүдийн хөрөнгө оруулалтууд хийгдээд явах тул эдийн засаг, нийгмийн үр ашиг нь дээшилнэ.

-Монгол Улсын нийт хүн ам 4 сая 567 мянган гэсэн тоог ямар үндэслэлээр гаргасан бэ?

-Сүүлийн арван жилийн хугацаан дахь Монгол Улсын хүн амын өсөлт, төрөлт, шилжилт хөдөл­гөөн, нас хүйсний бүтэц зэргийг тооцоолж гаргасан. Ирэх 20 жилийн хугацаанд хүн амын суурьшлыг зөвхөн хот төдийгүй хөдөө орон нутагт зохистой түвшинд шилжин суурьшуулахад анхаарч байна. Тухайлбал, төвийн бүс нутгийн бэлчээрийн даац 2-4 дахин хэтэрсэн нутгаас хил орчмын алслагдсан нөөц бэлчээр бүхий нутагт залуу малчдыг шилжин суурьшихыг дэмжих шаардлагатай. Хил орчмын зарим алслагдсан суманд 30-40 насны малчин залууст эхнэр олдохгүй байна. Учир нь эмэгтэйчүүд нь аймгийн төв, нийслэлд суралцаад тэндээ шилжин суурьшиж үлддэгтэй холбоотой.

-Улаанбаатар хотыг анх 500 мянган хүн амтайгаар төлөв­лөөд өнөөдөр 1.5 сая хүн амтай болсон. Шинэ суурьшил төлөв­лөснөөр Улаанбаатар хотын хүн амын төвлөрөл саарах уу?

-Улаанбаатар хотын Их тойрууд улсын хэмжээний төрийн захир­гааны байгууллагууд, дээд боловс­рол үндсэндээ төвлөрч, түүнийг дагаад худалдаа, үйлчил­гээний томоохон төвүүд төвлө­рөөд байна. Үүнийг сааруулахын тулд төр, засаг асуудлын түрүүнд явж байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, төр, захиргааны зарим чиг үүргийг дагуул хотуудад шилжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Тиймээс хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг татаж байгаа гол хүчин зүйл болох яам, агентлаг, их, дээд сургуулийн зарим чиг үүргийг дагуул болон хоёрдогч хотууд руу шилжүүлэх нь оновчтой алхам юм.

Шилжин ирэгсдийн нас, хүйсийн бүтцээс харахад их, дээд сургуулиа төгсөөд Улаанбаатар хотод суурьшин үлдэж байгаа залуус их байна. Мөн тэд аав, ээж, ах дүүгээ дагуулж шилжин ирдэг. Мөн орон нутагт хүн амын зохистой төвлөрөл байхгүйгээс ажлын байр хайж шилжин ирж байгаа хүмүүс их байна. Дархан, Эрдэнэт, Даланзадгадад зарим их, дээд сургуулийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн 50 хувийг нь шилжүүлэх байдлаар төрийн зохицуулалтаар төвлөрлийг сааруулж болно. Мөн “Шинэ зуун мод” хот буюу шинэ нисэх онгоцны буудлыг дагасан дагуул хотын төлөвлөлтийг боловсруулан Засгийн газраас баталсан. Энэ хүрээнд Төв аймгийн төвтэй дэд бүтэц болон нийгэм, эдийн засгийн харилцан уялдаатай дагуул хот төлөвлөгдөн хөгжөөд явна. Энэ нь нийслэлийн хүн амын дөрвөн уулын дундах хэт төвлөрлийг сааруу­лах бас нэг гарц шийдэл болно. 

Орон нутгийн удирдлагын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх шаард­лагатай. Дархан, Эрдэнэт, Чойр, Замын-Үүдийг улсын зэрэглэлтэй засаг захиргааны бие даасан статустай хот байдлаар төлөвлөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ингэвэл орон нутагт удирдлага, санхүү, эдийн засгийн эрх мэдэл нэмэгдсэнээр орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалт, ажлын байр нэмэгдэнэ. Цогтцэций, Ханбогд зэрэг суурин газрыг орон нутгийн зэрэглэлтэй хот болгохоор төлөвлөсөн. Мөн Монгол Улсын нийт 356 хот, суурин газрыг 90 бүлэг суурингийн тогтолцоотойгоор хөгжүүлэхээр төлөвлөж, тэдгээр 90 бүлэг суурингийн төв буюу сум дундын төвд хот байгуулалтын дэд бүтцийг хөгжүүлж, хүн амын ая тухтай орчныг бүрдүүлэхээс гадна боловсрол, эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээг хүргэж, орон нутгийн жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжих нөхцөл бүрдэж, ажлын байр нэмэгдэх боломжтой болно. Учир нь бид бүх сумыг жигд хөгжүүлэх боломжгүй.

-Өнөөдөр Яармагт “Шинэ Улаан­баатар” боссон. Төлөвлөлт хийсэн ч эмх замбараагүй байшин, барилга сүндэрлэлээ. Хөшигийн хөндийд энэ байдал давтагдахгүй гэсэн баталгаа бий юу?

-Хөшигийн хөндийд шинэ онгоцны буудлыг түшиглэсэн “Шинэ Зуунмод” хотын ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан. Түүний дагуу Чөлөөт бүс, дээд боловсрол, шинжлэх ухааны төв, дэд бүтцийн зураг төслийн ажлууд үе шатны дагуу хийгдээд явж байгаа. Иймд одоогийн зарим төлөвлөлт шиг эмх замбараагүй байдал үүсэж, хүмүүсийн амьдрах орчны эрх ашигт хохирол учрахгүй.

-Монгол Улсын хүн амын нутаг­шилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл батлагдвал ажлаа юунаас эхлэх вэ?

-Энэ жилдээ төсөл батлагдвал ирэх жилээс хэрэгжээд явна. Улсын төсөвт тодорхой хэмжээгээр тусгагдаж, дэд бүтцийн ажлууд хийгдэнэ. Үндсэн хууль болон Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуульд өөрчлөлт оруулна. Бидэнд цаашдаа барилга биш хүн төвтэй төлөвлөлт хэрэгтэй. Хүн амын бодит хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн төлөвлөлтийг бодитоор хийх шаардлагатай гэж үзэж байна. Энэ судалгаагаар нэгдсэн орон зайн мэдээллийн сан үүсэж байгаагаар онцлогтой. Ингэснээр хүний хүчин зүйлийн нөлөө орохгүйгээр хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнүүд нь бодит хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хүчин чадал, орон зайн байршил, ач холбогдлын зөв эрэмбэ дараатайгаар төлөвлөгдөн хэрэгждэг болно.

-Энэ төсөл хэрэгжсэнээр ямар өөрчлөлт, шийдэлд хүрэх вэ?

-Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд хүн амын суурьшлын хувьд том өөрчлөлт гарсан ч дорвитой ажил хийгдээгүй. Өнөөдөр 100 мянган хүнтэй Эрдэнэт хот Баян-Өндөр сум гэсэн статустай байна. Энэ нь 1000 хүрэхгүй хүн амтай, мал аж ахуй зонхилсон сумтай статус адил. Багаас цөөн хүнтэй сум, сумаас цөөн хүнтэй аймаг, хорооноос цөөн хүнтэй дүүрэг байна. Тиймээс хотын статусыг сэргээнэ. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарийг өөрчлөх зайлшгүй шаардлага гарна. Монгол Улс 330 вант улс биш, нэгдсэн төр засаглалтай улс учраас зарим өөрчлөлтийг шуурхай хийгээд явах нь улсын нэгдмэл эрх ашигт нийцнэ.

С.Давааням: Бидэнд хүн төвтэй төлөвлөлт хэрэгтэй
Шинэ мэдээ ▼

1
05-29
З.Төмөртөмөө хүүхдэд зориулсан хийлдэг тоглоомуудыг бүртгэж, хяналт тавихыг үүрэг болголоо

2
05-29
Сүхбаатар аймгийн хорих ангийн нөхцөлийг ХЭҮК-ын ажлын хэсэг хянан шалгажээ

3
05-29
Режеп Тайип Эрдоган улиран сонгогдлоо

4
05-29
Вашингтоны метронд гал нээжээ

5
05-29
Улсын арслан Э.Оюунболдын эгч Э.Саруулзаяа: Допинг гэхэд л миний дүү рүү массаараа хоморголон дайрч, ялладаг болж

6
05-29
МАН-ын бүлэг маргааш УИХ-ын гишүүдийн тооны асуудлыг эцэслэнэ

7
05-29
"Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөө батлах тухай" тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулав

8
05-29
Хөгжлийн банкны хэргийн шүүх хурал дуустал Ц.Хуланг ЦАГДАН ХОРИНО

9
05-29
“УБТЗ” ХНН: Хойт, урд хилийн боомтын хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж, түүхэн дээд амжилт тогтоолоо

10
05-29
Э.Амарсанаа: Нүүрсний нэг ч хэрэг шүүхэд ирээгүй байна

11
05-29
Засгийн газрын 4 тусгай сан, дүүргүүдийн газар олголтын мэдээлэл ил боллоо

12
05-29
Австралийн иргэний 8 914 000 долларыг залилсан гэх П.Энхсайханыг прокурорууд хамгаалдаг гэв үү?

13
05-29
Азийн Пауэрлиптингийн 9 удаагийн аварга Ц.Баярхүү Дэлхийн аварга боллоо

14
05-29
Бага насны хүүхдийг хүчирхийлээд, хөнөөсөн этгээд хорих газраас суллагдаад удаагүй 21 настай этгээд байжээ

15
05-29
Завхан аймагт газар хөдлөлт боллоо

16
05-29
Б.Нямтайшир: Улстөрчид төрийн өмчид ойр байгаа учраас авлига, албан тушаалын хэрэг гарч байгаа юм

17
05-29
Ц.Хуланд холбогдох хэргийг Хөгжлийн Банкны шүүх хурал дууссаны дараа хянан хэлэлцэхээр болжээ

18
05-29
ШИЛЭН: Ковид19-ийн улмаас Турк улсад төлбөрийн чадваргүй болсон 198 иргэнд хүнсний багц олгох зэрэг зардалд 132 сая төгрөгийг олгожээ

19
05-29
Ц.Уянгад эх орноосоо урвасан гэх зүйлчлэлээр хэрэг үүсгэжээ

20
05-29
Найман настай охин нүхэн жорлонд унан амиа алджээ

21
05-29
Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ өглөөний уулзалтаа соёл урлагийн салбарынхантай хийж байна

22
05-29
Эрдоган 20 жилийн засаглалаа дахин 5 жилээр сунгав

23
05-29
Сонгуулийн сургаар иргэддээ хайр зарласан гишүүд

24
05-29
Ихэнх нутгаар бороо, уулархаг нутгаар нойтон цас орж, сэрүүснэ

25
05-29
Хурган дарга нарын гэрээс их хэмжээний мөнгө олдсон хэргийн цувааг “Эрдэнэт үйлдвэр”-ийн ерөнхий инженер П.Түвшинжаргал үргэлжлүүлж байна

26
05-29
Төрөөс "төрсөн" тэрбумтан буюу засардаггүй Ш.Адьшаагийн зарим ноцтой баримтууд

27
05-29
"Автомашингүй өдөр" зургаадугаар сарын 3-ны Бямба гарагт болно

28
05-29
Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ соёл урлагийн салбарынхантай уулзаж байна

29
05-29
"Сибирийн хүч": Хятад улс хийн хоолойн асуудлаар Москваг хүлээхээс өөр аргагүй байдалд оруулж байна

30
05-29
Киргизийн Гадаад хэргийн сайд Монголд айлчилна

31
05-29
GS-25 сүлжээ дэлгүүрийн худалдагчийн биед халдаж, хэл амаар доромжилсон эмэгтэйг шалгаж байна

32
05-29
Залуу заануудыг “базсан” Тэрүнофүжигийн 8 дахь түрүү

33
05-29
Трансгейт интернэшнл ХХК Замын-Үүдэд үйлдвэрийн туршилт хийх явцдаа газ алдсан асуудлыг цагдаагийн байгууллага шалгаж байна

34
05-29
Л.Оюун-Эрдэнэ: Цар тахал бидэнд БООМТ ЯМАР ЭМЗЭГ байгааг ойлгуулсан

35
05-29
“Хулгайгүй тогтолцоо бүрдүүлэх үү, хулгайтайгаа үлдэх үү” гэдгийг УИХ энэ долоо хоногт “сонгоно”

36
05-29
С.Батдөлийн хэргийг Баянголын шүүх хүлээж авчээ

37
05-29
Хийлдэг гулсуур салхинд хийсэж, тоглож байсан 12 хүүхэд гэмтэн эмнэлэгт хэвтсэн. Хоёр нь ухаангүй байна

38
05-29
Х.Баттулга Лу.Гантөмөрийг Ц.Элбэгдоржтой “хардав” уу?!

39
05-29
"Зээлээ төлчихлөө" гэж түмнийг тавлагчдыг дахин сонгохгүй

40
05-29
Б.Энхбаяр АНУ-д сурч чадалгүй хөөгдчихсөн үү? эсвэл анхнаасаа залилан хийсэн үү?

41
05-29
Сангуудыг сайд нараас салгана

42
05-29
Сан тойроод салам хэрэлдэж байх зуурт юу болж өнгөрсөн бэ?!

43
05-28
BOLOD ДОЛОО ХОНОГИЙН ТОЙМ: Боловсролын зээлийн сангийн төлөлт хийгдэн эхэлж, бусад сангуудын зээлийн мэдээлэл шилэн боллоо

44
05-28
Д.Кекүшюүзанбатбаярыг 15 хоног баривчилжээ

45
05-26
УБТЗ ачилтын дээд амжилтаа шинэчлэн тогтоолоо

46
05-26
“Нэг айлын газар чөлөөлөхийн тулд 15-25 удаа уулздаг. Зарим нь байр нэхнэ. Үүнээс болж ажил удааширдаг”

47
05-26
ХӨГЖЛИЙН БАНК: “Х тайлан гаргаж байсан Газ импорт компани 4.8 тэрбумын ЗЭЭЛ авснаас 2 тэрбумыг зориулалт бусаар ашиглажээ

48
05-26
Г.Сайханбаяр генералыг тойрог усалж, суудал горилж явахад цэрэгт явсан хөвгүүд амиа алдсаар байна

49
05-26
Зайсангийн хаусуудаас үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар авна, үнэлгээг шинэчилнэ

50
05-26
БНХАУ-д коронавирусний халдварын тоо ихсэж шинэ давалгаанаас сэрэмжлүүлэв

51
05-26
Зургаадугаар сард төвийн болон зүүн зүгийн нутгаар гэнэтийн аадар бороо орох магадлал өндөр байна

52
05-26
Гунигт шаргал ордон, “НҮГЭЛТ” ганган түшээд

53
05-26
“Journey to Universal Beijing Resort” урамшуулалт аян эхэллээ

54
05-26
“Neuralink” тархины чипээ хүн дээр турших зөвшөөрөл авчээ

55
05-26
Otoch.mn- Эмчийн зөвлөгөө подкаст Ep-14 /Улаанбурхан ба дархлаажуулалт/

56
05-26
Т.Доржханд: Хэлэлцээр ширээн дээр тэр бүр хийгддэггүй. Оросуудтай 100 татдаг бол Хятадуудтай хоол иднэ

57
05-26
Коронавирусийн халдвар нийслэл болон Өмнөговь, Дорноговь, Сүхбаатар зэрэг аймагт нэмэгдэж байна

58
05-26
Н.УЧРАЛ: Нээлттэй болсон есөн сангаас гадна таван сангийн мэдээллийг нээлттэй байршууллаа

59
05-26
Кино урлагийг дэмжих сангаас энэ онд 11 төсөл нэг тэрбум төгрөгийн санхүүжилт авчээ

60
05-26
Дубайд 4000 өрөөтэй сар хэлбэрийн зочид буудал барина

61
05-26
Кино урлагийг дэмжих сангаас нийт 8 компани, 3 иргэнд нийт 1,071,200,000₮ санхүүжилт олгоод байна

62
05-26
УИХ-ын Тамгын газар Үндэсний нийтийн номын сантай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав

63
05-26
ИНЕГ гадаадын их дээд сургуульд 2005-2022 онд 367 хүнийг сургахдаа 28 тэрбум төгрөг зарцуулжээ

64
05-26
ИНЕГ-ын тэтгэлгээр гадаадад сурсан хүмүүсийн мэдээллийг ил болгоно

65
05-26
МҮБХ: Э.Оюунболдын барилдах эрхийг хэдэн жилээр хасахыг тэргүүлэгчдийн хурлаар шийднэ

66
05-26
З.Энхболдыг УИХ-ын дарга байхад эхнэр нь 119 сая төгрөг авч, АНУ-д сурчээ

67
05-26
МАН-ыг "хөмрүүлж" мэдэх Т.Бадамжунайн хэргүүдийг хав дарж байна

68
05-26
Н.УЧРАЛ: Нээлттэй болсон есөн сангаас гадна таван сангийн мэдээллийг нээлттэй байршууллаа

69
05-26
С.Бямбацогт: ИНЕГ-ын тэтгэлэгээр суралцаад төгсөөгүй 11 хүн байна

70
05-26
Зоригтой, шударга эмэгтэй гишүүн Монголд одоогоор нэг ч алга

71
05-26
Эрүүл мэндийн яамны ТНБД асан Ц.Эрдэмбилэгийн БЗС-гаас авсан 50 мянган ам.долларын зээлийг Л.Гантөмөр тушаал гарган, тэглэжээ

72
05-26
Яагаад Монголд ийм байгаа юм бэ?

73
05-26
Фото сурвалжилга: "Нуранги" гэрэл зургийн үзэсгэлэн

74
05-26
Улсын ажлыг уушийн газар тохирдог гэдгийг Ч.Хүрэлбаатар сайд батлав

75
05-26
ЦЕГ-ын экс дарга нарын хүүхдүүд ч БЗС-гийн зээлээр гадаадад суржээ

76
05-26
Д.Амарбаясгалан: Төрийн өмчит компанийн ТУЗ-д ямар хүмүүс ажиллахыг олон нийт сонгодог болно

77
05-26
Татвар хөнгөлүүлэх болохоор ГЭРЭЭНИЙ ЗААЛТ яриад, эрчим хүчээ шийдэлц гэхээр гэрээгээ үгүйсгээд байх уу?

78
05-26
УИХ-ын дарга асан Р.Гончигдоржийн охин Уянгахишигийн 6,584 ам.долларын зээлийг Л.Гантөмөр сайд байхдаа чөлөөлжээ

79
05-26
Нэр цэвэр улстөрч үлдсэн үү?

80
05-26
Ч.Хүрэлбаатар: Монгол, Хятадын хооронд сэв суулгах юм болж байна

81
05-26
Улсын өрийг $31 их наяд болгосон есөн шалтгааныг The Washington Post нэрлэв

82
05-26
Кино урлагийг дэмжих сан, Хилийн чанадад байгаа иргэдэд туслах сангийн мэдээллийг ил болгоно

83
05-26
Монголчуудын ихэнхи нь амьдралаа шал дэмий юманд үрдэг

84
05-26
ИНЕГ 28 сая долларын тэтгэлгийг 370 хүнд олгожээ

85
05-26
Э.Оюунболд допинг хэрэглэсэн нь тогтоогджээ

86
05-26
Суданд мөргөлдөөний улмаас нэг сая гаруй хүн дотооддоо дүрвэжээ

87
05-26
Ирэх пүрэв гарагт БҮХ НИЙТЭЭР амарна

88
05-26
Кирибаяма нэг давахад ОЗЭКИ болно

89
05-26
Үер, цэвдгийн хоорондох амьдрал

90
05-26
Удаан хугацааны уулзалтын байр чинь тайван биз, Хорих ангийн дарга нар аа?!

91
05-26
Лу.Гантөмөрийн Солонгос дахь уулзалт З.Энхболдын уурыг хүргэв үү?!

92
05-25
Гараашнаас автомашин гаргахдаа бусдыг дайрч амь насыг нь хохироожээ

93
05-25
Б.Идэр-Од ИНЕГ-аас 50,000$-ын тэтгэлгээр АНУ-д нисэхийн инженерээр суралцжээ

94
05-25
Жонни Депп, Эмбер Херд нарын шүүх хурлын тухай цуврал баримтат кино гарна

95
05-25
Ц.Нямдоржийн хүү ГХЯ-ны ТНБД Н.Анхбаярын БЗС-гийн 34 мянган ам.долларын зээлийг Л.Гантөмөрийн тушаалаар ТЭГЛЭЖЭЭ

96
05-25
УИХ-ын дарга асан Д.Дэмбэрэлийн охин БЗС-гийн зээлээр хоёр удаа гадаадад суралцжээ

97
05-25
Лу.Гантөмөр Л.Оюун-Эрдэнэд хуурай агсам тавьж, С.Баярцогт, Б.Хурц нар түүний эсрэг нэгджээ

98
05-25
Монголын 3х3 шигшээ баг ДАШТ-ыг зорилоо

99
05-25
Ирэх пүрэв гарагт БҮХ НИЙТЭЭР амарна

100
05-25
Д.Амарбаясгалан: УИХ-д сонгогдож байгаа хүмүүс өөрсдийгөө том дарга гэж боддог